Държавен фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на 54 650 стопани, които използват щадящи околната среда селскостопански практики.

Средствата са за Кампания 2020, като ставката за подпомагане по схемата е увеличена и е в размер на 133,82 лева за един хектар. Това написа във фейсбук премиерът в оставка Бойко Борисов.

Вече се приемат и заявления по подмярката за инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 г. Общият бюджет е над 422 млн. лв., като помощта ще се предоставя с предимство за проекти, насочени към екологосъобразно земеделие. През месец май ДФЗ ще разплати още 100 млн. лв. за биоземеделие и плащания по Натура-2000. 

Пандемията засегна сериозно и земеделието. Затова бяхме длъжни да подкрепим сектора. Използвахме всички инструменти, които ЕК ни позволи, за да стигнем до максимално много стопани. Уважавам много всички, работещи в бранша, и винаги съм си изпълнявал обещанията към тях.

Надявам се, че и следващият кабинет ще осигурява достатъчно подкрепа за българските земеделци и ще им гарантира максимално добри условия за труд.

 

Държавен фонд "Земеделие" изплати над 480 млн. лв. на 54 650 стопани, които използват щадящи околната среда...

Публикувахте от Бойко Борисов в Четвъртък, 22 април 2021 г.