България ще поиска 200 милиона долара от Световната банка, за да укрепи икономиката си. В тази връзка списание Форбс и други американски бизнес-издания публикуваха коментари за икономическото положение в Източна Европа, посочва Дойче веле.
Правителството на България ще поиска заем от 200 милиона долара от Световната банка, съобщи водещото бизнес-списание „Форбс” в коментар за икономическите перспективи на страната. Целта на заема е създаването на нови работни места и увеличаване на производителността. Списанието коментира, че това трябва да помогне на България да стабилизира засегнатата си от световната криза икономика.
Заемът от 200 милиона долара не е пряко свързан с кризата. Той може да бъде отпуснат по силата на споразумение от 2006 година, но ще представлява сериозна помощ в сегашния кризисен момент.
Минимален икономически ръст
След дълъг период на силен растеж тази година прогнозите за развитието на българската икономика са всичко друго, но не и оптимистични – очакванията са за минимален ръст от само един процент. Същевременно редица чуждестранни анализатори прогнозират за страната дори нулев икономически ръст.
Финансово-икономически анализи във Форбс и други американски бизнес-издания продължават да поставят България сред високорисковите държави в условията на сегашната криза. Анализаторите очакват, че страната ще има нужда от финансова помощ – от МВФ или европейските финансови институции.
Българската икономика ще пострада най-вече от пресъхването на притока на външни капитали, както и от свиването на пазара за износ. Главните рискови фактори са високият дефицит по текущата сметка и големият външен дълг. Рязкото намаляване на външните капитали вследствие на финансово-икономическата криза предизвика сътресения във всички източноевропейски икономики поради зависимостта им от това финансиране.
Драматичен спад в притока на капитали
По данни на Световната банка и МВФ през 2009 година в региона ще постъпят само 30 милиарда долара капитал или само 1% от регионалния БВП. За сравнение през 2007 година чуждите капитали са възлизали на 13% от регионалния БВП. През 2008 година притокът на капитали също е бил много по-висок: около 254 милиарда долара. В края на миналата седмица МВФ още веднъж подчерта, че България е сред страните в Източна Европа, които са най-силно засегнати от пресъхването на притока на чужд капитал.
Световната банка беше сред първите, които започнаха кампания за създаване на фондове за подкрепа на Източна Европа. В края на февруари заедно с две европейски банки за развитие Световната банка обяви, че през следващите две години предстои отпускането на 31 милиарда долара за Източна Европа. Надеждите са, че тази инициатива ще размрази кредитирането и ще допринесе за стабилизиране на банковия сектор в Източна Европа. /БЛИЦ