По предварителни данни през второто тримесечие на 2010 г. 1 084.4 хил. български граждани са пътували в страната или в чужбина. В сравнение със същия период на 2009 г. общият брой на пътувалите лица на 15 и повече години с лична цел намалява с 11.1%. Броят на пътувалите лица в страната намалява с 16.9%, докато броят на пътувалите в чужбина се увеличава с 22.7%.
Основната част от лицата, пътували в страната или в чужбина, са посочили като причина за своето пътуване &bdquo;почивка и екскурзия&rdquo; и &bdquo;посещение на близки&rdquo;. Относителният дял на пътувалите в чужбина на почивка или екскурзия е 74.1%, а на пътувалите в страната със същата цел - 37.1%. <br /> <br /> През второто тримесечие на 2010 г. най-много са пътували хората на възраст 15 - 34 години - 43.1% от общия брой пътували лица с лична цел, и на възраст 35 - 54 години - 57.6% от пътувалите лица с професионална цел. Най-малък е делът на пътувалите лица на възраст над 65 години - 9.5%<br /> от общия брой пътували лица с лична цел.<br /> <br /> Структурата на разходите за туристически пътувания по видове през второто тримесечие на 2010 г. показва, че за туристически пътувания в страната най-голям е относителният дял на разходите за транспорт - 31.2% от в всички разходи, а за пътувания в чужбина разходите за други, различни от разходи за храна, настаняване и транспорт - 32.5% от всички разходи.<br /> <br /> През второто тримесечие на 2010 г. едно лице на 15 и повече навършени години е похарчило средно 157.7 лева по време на своето лично пътуване в страната и 477.6 лева за пътуване в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 184.7 лева в страната<br /> и 1 364.3 лева в чужбина. /БЛИЦ<br />