Виенския институт за икономически проучвания предупреди в доклад, че световната финансова криза ще засегна силно и Източна Европа. Призракът на рецесията надвисна през тази година заплашва и България.
Докато растежът в България и Румъния се очаква да бъде нулев (за сравнение - през 2008 г. растежът в тези страни е бил съответно 6 на сто, 7,8 процента и 4,4 на сто), то Естония, Латвия, Литва и Унгария ще бъдат изправени пред много по-сериозни последствия за икономиките си. Основна опасност са големите социални програми, които могат да имат негативно влияние върху бюджетите на страните, ако не се вземат реформи и мерки за ограничаване на харчовете.

От друга страна икономиките на Чехия, Полша, Словения и Словакия могат да стагнират, но не непременно това ще доведе до приплъзване в рецесия, се отбелязва в проучването. От Виенския институт за икономически проучвания дори очакват тези страни да реализират растеж на БВП от близо един процент. Според изследването обявените от Словения стимули за икономиката, които представляват 2 на сто от БВП, би трябвало да помогнат в противопоставянето на общия икономически спад. Според експертите страните от Източна Европа разполагат със скромни ресурси, а отдръпването на чуждестранните капитали и размерът на дефицитите пречи на повечето от тях да въведат мерки за поощряване на потреблението, което ще засили икономиките им. Освен това страните, чиито валути са свободни, могат да спечелят от промяната на валутните курсове, докато други, чиито парични единици са вързани към еврото, като България и Хърватия, са лишени от това средство.

Само Словакия, Полша и Чехия имат шанс да отчетат увеличение на БВП съответно с 2, 1,5 и 0,4 на сто. Тежка рецесия очаква Унгария. Очакванията са да има отрицател растеж от – 3 на сто. Прогнозата за Литва също е лошо – 5 процента, за Естония също – 7 на сто и за Латвия отново отрицателен – 8 процента. /БЛИЦ