С решение на Столичната община базовата стойност на монолитното строителство ще поскъпне от 680 на 1182 лева за квадратен метър, а на панелното - от 485 на 843 лева. Това означава, че цените на общинските жилища ще скочат с близо 70%. Тези цени не са променяни от 2013 година.

Общинската жилищна политика не се състои само в това да се вдигнат цените, за да се оправят финансови загуби или недостиг, коментира пред БНР доц. Искра Дандолова, архитект и урбанист. Според нея „на това мирише цялата работа“.

Арх. Дандолова попита колко общини у нас са направили обследване и анализ на жилищния си фонд.

В момента няма активна жилищна политика у нас. Няма социални и социологически изследвания и данни, за да се види каква е ситуацията“, заяви тя.

По думите ѝ се правят „дребни бакалски сметки“.

Абдикирането на държавата и общините от тази проблематика е изключително тревожно, подчерта тя.

Високият процент на собствени жилища у нас е наистина уникален, отбеляза доц. Дандолова.

В последните години има наплив към малките населени места и устройването на семейства в жилищни условия извън големите населени места, заяви Искра Дандолова.

Общинският жилищен фонд трябва да бъде съхранен. Едно след друго се появяват семейства и домакинства, които имат нужда от подкрепа на общинските власти, категорична е доц. Дандолова.

Тя открои като проблем липсата на подходящи жилищни условия за младите специалисти, които в началото на професионалния си път се нуждаят от такива.

Не знам да има такава политика в общините. Имаше преди 90-те години политика на селищните системи, която разпределяше в сравнително по-нормален вид възможностите за ползване на жилищни услуги.

Всичко това се загърби, а това беше една прогресивна политика. Полека-лека се насложиха първоначални натрупвания на капитала и техните последици. Достигаме до неприятни резултати в момента, повече от 30 години, откакто работим в тази нова обстановка. Жилищната политика е една от основните, за да се задържи населението, за да вървят трудовите процеси у нас. Тя не подлежи на никакво сериозно отношение!“

„Заслужава да се направи обстойна ревизия на цялостното поведение на държавата спрямо жилищната политика, която може да задържи голяма част от населението, а не то да изтича в страни, в които надали са толкова щастливи тези българи“, смята доц. Искра Дандолова.