Миноритарният пакет акции на държавата в ЕВН е бил продаден с 25% по-евтино от прогнозната им стойност, пише Монитор.

Това става ясно от тройна комплексна съдебно-счетоводна и икономическа експертиза, която бе представена в спецсъда по делото за продажбата на 33% от „ЕВН България Електроразпределение“ АД на неизгодна цена.

Според прокуратурата с тази сделка държавната хазна е била ощетена с близо 21 млн. лв.

Подсъдими по процеса са Иво Прокопиев, бившите министри на финансите и на енергетиката Симеон Дянков и Трайчо Трайков, и трима от фирмата на Прокопиев „Булброкърс“ - управителят Радослав Рачев и акционерите Петър Василев и Любомир Евстатиев.

Става въпрос за сделка в края на 2011 г., проведена на Българската фондова борса. На 21 декември бил проведен първият смесен закрит аукцион с първоначална продажна цена на една акция 1373,92 лв. и били продадени 51 022 акции, като средната постигната цена била малко над 1 632,56 лв.

Купувач бил мажоритарният собственик на „ЕВН България Електроразпределение“ АД в лицето на ЕВН Австрия, а инвестиционен посредник – „Булброкърс“ ЕАД.

На следващия ден били продадени останалите 531 акции отново на същия купувач.

В нарушение на Закона за приватизация „Булброкърс“ е участвал като довереник и посредник както от страна на държавата в лицето на Агенцията за приватизация, така и от страна на мажоритарния собственик ЕВН Австрия.

Парите от продажбата пък отишли вместо в Сребърния фонд, в специално създадената Държавна консолидационна компания и така според прокуратурата били ощетени българските пенсионери.

За да обяснят заключенията на съдебно-счетоводна и икономическа експертиза, три вещи лица се явиха в съда.

Експертизата е определила цената на предприятието и на акциите по специални банкови и финансови формули въз основа на данните на оценителската компания „Инженеринг сервиз“.

Според заключението на експертизата пазарната стойност на ЕВН към 30 юни 2011 г. надхвърля 421 млн. лв., а на една акция – 2 хил. лв.

Защитата на подсъдимите обаче не хареса заключенията на специалистите и започна да прилага процедурни хватки.

Така защитниците на Прокопиев, Дянков и Трайков поискаха всеки от тримата експерти да каже какво образование, квалификации и опит като оценител има. Вещите лица изброиха дълъг списък от образования, научни титли и сертификати.

В следващия момент обаче адвокатите поискаха съдът да разпореди на експертите да представят какви точно изчисления са направили, за да достигнат до цитираните заключения.

„Експертизата не е обоснована, не са описани изчисленията, за да ги проверим. Клиентите ни твърдят, че са грешни“, заявиха в хор адвокатите на подсъдимите. Съдът разпореди вещите лица да изготвят допълнение към експертизата, където да опишат използваните формули.

„Смятам, че експертизата е коректна. Тя използва математически методи.

По общоизвестни формули – банкови и финансови, ние даваме заключение по метода на дискунтираните парични потоци, т.е. какви потоци дружеството евентуално ще генерира, какви загуби ще направи и съответно каква ще бъде евентуално цената.

Като база използваме предоставените от следствието данни, изготвени от „Инженеринг сервиз“.

Ние правим експертно заключение, не определяме вина и не правим правни изводи“, обясни по-късно пред журналисти докторът по икономика проф. Симеон Ананиев, един от тримата автори на експертизата. Тя ще бъде разгледана отново в съда в началото на декември.

На 19 март т.г. съсобственикът и зам.-управител на „Инженеринг сервиз“ Бойка Бончева свидетелства пред съда, че „Булброкърс“ се е намесила в работата на нейното дружество, което било наето от хората на олигарха, за да направи оценка на стойността на акциите. „Инженеринг сервиз“ и „Булброкърс“ подписали договор и вместо възложителят да остави оценителят сам да избере метода, по който да направи оценката, му казал кой да е той.

Оценителят нито веднъж не е контактувал с ЕВН, необходимите данни препредавали от „Булброкърс“ и дори сами се явили да защитят оценката през Агенцията по приватизация.

„Не съм допускала, че „Булброкърс“ ще манипулира търга на борсата, както научих по-късно от г-н Мавродиев и медиите, които съобщиха за случая. Притесних се, защото оценката е на нашето дружества“, каза още Бончева.