След отнемането на лиценза на КТБ от БНБ и внасянето на решението в съда, съдбата на немалкото активи в трезора става все по-интересна. Според изразено мнение от Фонда за гарантиране на вложителите в банки (ФГВБ), притежаваните от трезора ценности, в това число акции и инвестиции в предприятия, са достатъчни, за да покрият плащанията на гарантираните депозити, което означава, че са оценени на около 3.4 милиарда лева.
Според предаването на ТV+&nbsp;&bdquo;Срещи в огледалото&rdquo; доверени лица на Цветан Василев вече са наели адвокатска кантора - различна от тези, които се тиражират в медийното пространство като негови представители и една от трите одиторски фирми, на които БНБ възложи проверката на Корпоративна търговска банка. <br /> <br /> Целта е да закупи чрез тях и чрез други поставени лица на българска банка, различна от КТБ и ТБ &quot;Виктория&quot;,&nbsp;сочи изнесената от водещата Ели Пенчукова информация. Според него става дума за банка &quot;Токуда&rdquo;, чийто уставен капитал е 68 милиона лева.&nbsp;Придобиването на тази или друга българска банка ще даде възможност на Цветан Василев да участва и евентуално да придобие на вторичния пазар на апетитните активи на КТБ. <br /> <br /> Продажбата на притежавани от банката с отнет лиценз акции и дялове в компании ще става по ред, посочен в закона, и при възможност за участие на всички заинтересовани. Възможно е част от тях да бъдат подценени и да бъдат придобити на сравнително ниски цени, ако липсва реален интерес от повече инвеститори.<br /> <br /> Не е ясно обаче доколко бившият собственик на затворения трезор разполага с необходимия финансов ресурс за подобни операции и дали не е подкрепян от други институции или инвеститори. Само преди ден се разбра, че той е продал дял от 33% в ЗАД&nbsp;&quot;Виктория&quot;,&nbsp; но едва ли получените средства са достатъчни за подобна мащабна операция. /БЛИЦ<br />