На 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ на база на данни, подадени от съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства.
За ускорените темпове на усвояване на европейски средства говорят фактите, че страната ни е усвоила общо 6 852 515 219 евро, считано от 1 януари 2007 г. до 10 април 2014 г., като от тях 2 139 065 980 евро са само за последните десет месеца. <br /> <br /> Сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове. На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34,5%, а към 31 март 2014 г. техният размер възлиза на 53,6%. (Сертифицираните разходи в размер на 34,5% са за период от 75 месеца, считано от 1 януари 2007 до 31 март 2013 г.) <br /> <br /> За управлението на средствата от ЕС говорят и фактите, че за последната година Оперативна програма &bdquo;Околна среда&ldquo; бележи почти троен ръст на сертифицираните разходи. Двоен е ръстът и при оперативните програми &bdquo;Развитие на човешките ресурси&ldquo; и &bdquo;Техническа помощ&ldquo;.<br /> <br /> Справката на Дирекцията показва, че до края на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още 1 674 609 289 евро, които на практика ще подпомогнат работата на бизнеса, местната власт и ще дадат пряко отражение върху живота на гражданите. /БЛИЦ<br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/1(5).jpg" width="334" height="400" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/2(7).jpg" width="524" height="403" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br /> <br /> <img src="/documents/newsimages/editor/201404/3(7).jpg" width="333" height="399" vspace="2" hspace="2" border="2" alt="" /><br type="_moz" />