Считано от януари 2009 г. членовете на Съвета на директорите (СД) на "Лесопласт" АД-Троян няма да получават възнаграждение с цел реализиране на икономии. Това е решено на проведеното Общо събрание на акционерите на троянския производител на шперплат и фазерни плочи (плочи от дървесни влакна) на 19 януари, съобщи "Лесопласт" чрез БФБ-София.
Освен това заради икономическата криза трудностите при реализацията на продукцията и търсенето на икономии, е намален и численият състав на&nbsp; директорския съвет на дружеството, от него са освободени Валентина Савова Янкова-Тодорова и &quot;Deltawood Trading Limited&quot; - Кипър, пък става ясно от писмо &quot;Лесопласт&quot; с изх. номер 108 от 17.02.09 г. до Комисията за финансов надзор. &quot;Deltawood Trading Limited&quot; притежава 18,28% от капитала на &quot;Лесопласт&quot;. Друг голям акционер в дружеството е &quot;Welde Gmbh&quot;, което има 76,67% от акциите на &quot;Лесопласт&quot; АД. Освен това &quot;Welde Gmbh&quot; е най-големият клиент на троянската фирма.<br /> &quot;Лесопласт&quot; АД се управлява от директорска 3-членка в състав: Валентин Стаменов, председател на СД; Цветомир Цочев, изпълнителен член и Борис Симеонов - член.<br /> Според отчета на дружеството, публикуван чрез БФБ-София одитираната печалба на &quot;Лесопласт&quot; АД за 2008 г. е 669 хил. лв. Това е с 53,64% по-малко от предварително обявената печалба в неодитирания отчет, публикуван в края на януари тази година. Крайният резултат за 2008 г. е с 56% по-малък от печалбата за 2007 г.<br /> Продажбите на дружеството намаляват с 13% до 47,7 млн. лв. през 2008 г. като причината според компанията е намаляването на производството поради трудности в снабдяването с тополови трупи както в България, така и в Сърбия в началото на годината. За последните 12 месеца пазарната капитализация на &quot;Леспопласт&quot; намаля с 81,27% до 8,5 млн. лв. <br /> За 2009 г. дружеството не предвижда увеличение на производството и продажбите на двата продукта, като заявява, че ще търси нови пазари.<br /> &quot;Лесопласт&quot; има инвестиции в капитала на три дружества, две от които са разположени в Сърбия и Черна гора, и в Румъния.<br /> Според сайта x3news.com/displayNovina.jsp на 19.06.2009 г. от 11 ч в Троян на адрес кв.&quot;Велчевско&quot; &quot;Лесопласт&quot; АД свиква Редовно общо събрание на акционерите. Заплануван е следния дневен ред: 1. Приемане на годишния доклад за дейността на Дружеството през 2008 г; 2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2008 година и доклада на експерт-счетоводителя; 3. Разпределение на печалбата за 2008 г. като по тази точка проекто-решението предвижда от печалбата за 2008 г. да не се разпределят дивиденти; 4. Избор на одитен комитет на фирмата в състав: Стефан Стоев - председател и Иван Захариев Стаменов - член; 5. Определяне на 3-годишен мандат на одитния комитет; 6. Избор на Тома Симеонов Стоилов, регистриран одитор под №512, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2009 г. регистриран одитор за 2009 г. и последна Седма точка - освобождаване от отговорност на членовете на СД на Дружеството за дейността им през 2008 г. <br /> Междувременно от дружеството заявяват, че от 2009 г. вече работи нова производствена линия &quot;Бюркле&quot;, чиито преимущества са: производство на плочи с по-голям формат &ndash; до 3000 mm х 1500 mm и дебелина от 6 до 40mm; производство на формати за вграждане в готови кофражни системи 2700 x 1200 mm, 2700 x 1350 mm, 3000 x 1200 mm и 3000 x 1350 mm; производство на плочи с полипропиленово покритие или с гумена шумоизолационна мембрана; скъсявана на сроковете за изпълнение на клиентските заявки; подобряване на качеството на ламиниране и обогатяване на продуктовия асортимент чрез нанасяне на различни покрития върху разнообразни плочести носители.<br /> Припомняме, че м.г. &quot;Лесопласт&quot; стана жертва на апашки обир. Анонимни хайдуци ограбиха касата на акционерното дружество за времето от 18 ч на 18 декември до 7,30 ч на 19-и м.г. Тогава изчезнаха 1 885 лв., 160 евро, 205 щ.д., 1 400 сръбски динара и 5 румънски леи след проникване през взломен прозорец в административната сграда на фирмата. Разбойниците бяха разрязали с инструмент вратата на огнеоупорната каса. Щетите бяха около 2 800 лв. <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />