Данъчната кампания в София за 2022 г. стартира от днес. Местните данъци и такси в София могат да се плащат онлайн от днес, а от утре – 24 януари и на каса в районните данъчни отдели, по банков път или чрез финансови посредници, напомня във Фейсбук зам.-кметът Дончо Барбалов.

Срокът, в който може да се ползва 5% отстъпка за данък сгради и данък МПС е 30 април 2022 г., при условие, че цялата дължима сума бъде внесена наведнъж. До края на април т.г. е крайният срок и за първата вноска на такса битови отпадъци, дапълват от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

От 8 януари  в София вече може да се плаща данък МПС за 2022 г. За изминалите две седмици собствениците на превозни средства, регистрирани в столицата са платили над 6 млн. лв. за колите си. През цялата минала 2021 г. внесеният в бюджета данък МПС е общо 112, 2 млн. лв., от които 64 млн. лв. са от физически лица. 132 млн. лв. са внесени в хазната на София през м.г. като данък недвижими имоти. От тези средства 62 млн. лв. са платени от физически лица - собственици на имоти.

Сроковете за плащане на местните данъци и такси без да се начислява лихва за забавяне са: до 30 юни - първа вноска за данък сгради и до 31 октомври - втора вноска. Такса смет може да бъде платена на четири вноски: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември.
Ставките за местните данъци и такси не са променени и са същите като през миналата година. Най-удобният начин за внасяне на местните данъци и такси е през портала на общината. Там всеки собственик на имот или автомобил в София може да направи и справка какви задължения има към общинския бюджет.

Печатането на данъчните съобщения ще започне в средата на февруари, уточниха от дирекция "Общински приходи". Те ще бъдат разпратени през март до собствениците, които предпочитат да получат хартиени съобщения, вместо електронни на посочен от тях имейл адрес.