Издадени са 402 удостоверения за гласуване извън Ловешко. От тях 335 са на жители от областния център, останалите - от селата, съобщи днес Община Ловеч.
Според нея за гласуване в друго населено място на територията на общината пък са издадени 1699 удостоверения. От тях за селата 1647, за Ловеч - 52. Повечето от удостоверения са на граждани с постоянна адресна регистрация, но с настоящ адрес в друго населено място в Ловешко. Документите се издават, за да могат приносителите им да гласуват по местоживеене. Гергана Димитрова/БЛИЦ<br /> <br />