Провалът на ромската интеграция, милионите потънали в неизвестна посока от десетките направителствени организации, които експлоатират темата единствено за собствена облага - тези наболели теми от обществения дебат в София изобличава в нов видеоклип кандидатът на движение "Напред България" за кмет на столицата Страхил Ангелов.
<div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Записът е част от кампанията на кандидатите на &quot;Напред България&quot;- &quot;Искаме ли това да продължава?&quot;, която цели да припомни на българските граждани какво е изгубено и унищожено за последните 25 години безотговорно държавно управление.</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Страхил Ангелов нееднократно е посочвал, че в България нарочно не се търси разумно решение на ромския проблем, за да се използва малцинството за създаване на социално напрежение и да се спекулира с гласовете им по време на избори.</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Кандидатът на &quot;Напред България&quot; предлага открит обществен дебат по темата за &quot;въдворяването&quot; на ромите - пълно разрушаване на незаконните постройки и замяната им с общежития, което ще позволяват както редовната им поддръжка, така и практическа събираемост на режийни разходи.&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Едно подобно &quot;въдворяване&quot; ще е от изключителна полза, както за повишаване на жизнения стандарт на ромите, така и за допълнително стимулиране на интеграцията им като пълноценни елементи от обществото, настоява Страхил Ангелов.</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">Видеото можете да гледате на страницата на движение &quot;Напред България&quot; във Фейсбук.</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); padding: 0px; margin: 0px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 14px;"><a href="https://www.facebook.com/522693781114426/videos/vb.522693781114426/996529203730879/?type=2&amp;theater" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); padding: 0px; margin: 0px;">https://www.facebook.com/<wbr></wbr>522693781114426/videos/vb.<wbr></wbr>522693781114426/<wbr></wbr>996529203730879/?type=2&amp;<wbr></wbr>theater</a>&nbsp;</div>