В благоевградското село Мощанец освен за парламент и президент, жителите ще гласуват и за кметски наместник.

За местните избори ще се гласува с анкетни карти в отделна стая.

В още пет села в областта също ще се гласува за кметски наместник.