„Пожелаваме си на 14-ти ноември един добър резултат за БСП, за да има по-голям шанс разумните решения за България и реалната промяна да започнат да се случват най-накрая, защото всички български граждани очакват това от всички нас.“ Това заяви водачът на листата от кандидати за народни представители на „БСП за България“ в 23 МИР – София Христо Проданов на официалното откриване на предизборната кампания на левицата.

Той представи част от посланията и вижданията на левицата във връзка с подобряване на бизнес климата в България, за решаване на проблема с кадрите, както и някои от идеите на БСП за управление и решаване на проблемите в туризма.

Социалистът започна с темата за подобряване на бизнес средата в България като заяви: „Защо, след като в България данъците са най-ниски в целия ЕС, цената на труда е най-ниска в целия ЕС, България е на последно място по инвестиции, както вътрешни, така и чуждестранни? Това е така, единствено защото не сме правова държава. Водещото наше предложение е България да стана правова държава, за да може бизнес средата да се подобри“, обясни той.
Христо Проданов посочи някои от конкретните мерки на левицата за подобряване на бизнес климата:

-          Насърчаване на дигитализацията на процесите в предприятията;

-          Създаване на възможност за внедряване на цифрови технологии;

-          Повишаване на дигиталните умения на работниците и служителите чрез създаване на инструменти за финансиране от фондовете на Европейския съюз и Националния план за възстановяване и устойчивост;

-          Регламентиране на дистанционната работа в станалия много модерен “хоум офис“ и създаване на дигитални трудови книжки;

-          Облекчаване на процедурите за свързаност на предприятията към мрежовите структури ВиК, ел енергия и др.;

-          Премахване на възможността за възлагане на “ин хаус“ обществени поръчки на предприятия, които не разполагат с необходимия човешки, технически и финансов капацитет да извършат минимум 90% от възложената им дейност;

-          Функционална стартъп виза, лесен достъп на предприемачи от трети държави, които доказват, че ще развият бизнес с висока добавена стойност.
Христо Проданов изложи и част от стъпките за преодоляване на липсата на квалифицирана работна ръка. Той припомни поредицата от срещи, които БСП проведе с браншови организации, работодателски организации и синдикати: „Абсолютно всички обърнаха внимание на проблема с липсата на кадри в България, който все повече се задълбочава. Затова ние предлагаме:

-          Приемане на мерки чрез промени в Закона за висшето образование и Закона за професионалното обучение, гарантиращи по-тясно свързване с нуждите на икономиката и публичния сектор;

-          Разработване на национална програма за заселване в България на граждани от трети страни с български произход;

-          Облекчаване на нормативната уредба с цел улесняване на достъпа до България и българския пазар на труда на чуждестранни работници-специалисти с български произход;

-          Осигуряване на възможност чуждестранни граждани, добили висшето си образование в България, да получат достъп до пазара на труда у нас.
Във връзка с това какво предвижда БСП в сферата на туризма Христо Проданов заяви, че първото и най-важно нещо е обединението на бранша. „Ситуацията в туризма е като политическата ситуация България – голямо разделение и невъзможност за постигане на съгласие по много въпроси“.

Актуализирането на законодателството в областта на туризма, създаването на публичен регистър, включващ всички туристически обекти, които са публична държавна собственост и изработването на стратегия за развитие на планинския туризъм в България във всичките му форми са останалите предложения на БСП в сферата, които социалистът посочи.