МВР ще издава удостоверения на хората със загубени или унищожени лични документи, за да могат те да гласуват на извънредните избори на 11 юли.

От вътрешното министерство обясниха, че в седмицата преди 11 юли, когато ще се проведат извънредните избори за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За хора, които са подали заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, увреден, унищожен документ за самоличност.

При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли, по искане на гражданите ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверението, е необходимо хората лично да подадат искане в районните полицейски управления до 10 юли.

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите на Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.