Административният съд в Стара Загора пусна внесената с е-подпис листа на "Демократична България" (ДБ) за вота. Решението на магистратите е окончателно. 

Според него решението на РИК -Стара Загора в постановено в  нарушение и при неправилно приложение на материалния закон, при допуснати нарушения на административно-производствените правила и в несъответствие с целта на закона и  следва да бъде отменено.

Въз основа на посочената, приложима и относима правна регламентация, следва извода, че при съставени електронни документи, съдържащи електронни изявления, подписани с КЕП, писмената форма на документа са счита за спазена, при равностойна правна сила на квалифицирания електронен подпис с тази на саморъчния.

Съотнесено към конкретния случай това означава, че с представените в РИК – Стара Загора на технически носител електронни документи и пълномощно, съдържащи електронни изявления, подписани с валидни квалифицирани подписи на представляващите коалиция "Демократична България", е изпълнено /спазено/ законовото изискване, пише в решението на съда.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!