Адвокатът от Монтана Васил Върбанов твърди, че чиновник от администрацията на бившия президент Росен Плевнелиев, е използвал връзките си в службите, за да осигури закрила на бизнесмен, когото подозира в източването на фирма с немско участие. Това става ясно от жалбата на адвокат Василев до прокуратурата, до която се добра БЛИЦ.
"Пиша Ви, тези редове с огромна болка в душата и сърцето че се подведох по един управител на фирма - „Биоланд БГ" ООД гр.Монтана -Любомир Ангелов Петров. През ноември 2007 г. регистрирах дружеството със съдружници Маркус Ленхарт , Мартин Айх и Любомир Петров в Окръжен съд Монтана.

За управител на същото дружество беше избран Любомир Ангелов Петров от гр.Монтана, ул."Яитра" № 7. Дружеството е с основен предмет на дейност производство и продажба на селскостопанска продукция. Първоначално дружеството имаше огромен офис в хотел „Житомир" по сключен договор за наем за срок от 10 години между управителя и директора на хотела. За да бъде валиден договора за този срок заявих на управителя че следва да бъде нотариално заверен и вписан в Служба по вписванията, но управителя каза че всичко е договорено че няма да се заверява договора и да се вписва. Не съм запознат с договора нито преди, нито след подписването му, тъй като не ми е предоставян въобще, но когато беше извършена промяна на собствеността на хотела, новия собственик предяви претенции дружеството да напусне веднага офиса. Никои не се интересуваше че за ремонта на този офис бяха вложени над 20 000 лева. Тогава ми беше даден въпросния договор да мисля как да се защити дружеството и заявих че след като не е вписан няма никакви права след като новият собственик е заявил претенциите си по законен начин", посочва адвокат Върбанов в сигнала си до прокуратурата в Монтана.

"Разговорът се водеше в посока, че Маркус Ленхарт и Мартин Айх изискват от мен да контролирам разходването на парите на дружеството освен други дейности и той много добре знае това. Маркус Леихарт впоследствие разговаря с г-н Петров. През годините многократно съм заявявал на г-н Ленхарт че на период от около 2-3 месеца следва да посещава Република България за да се увери лично във развитието на дружеството но поради неговия бизнес той не беше в състояние да идва редовно. Управителят на дружеството е назначил за счетоводител Юлия Цветанова, която през годините установих че спазва само неговите указания за счетоводна отчетност. Красноречив пример за това е факта че годишните финансови отчети и баланса на дружеството не са приемани от Маркус Ленхарт и Мартин Айх, тъй като не са провеждани редовни общи събрания, на които те да са приемани от съдружниците. Чии са подписите на представените в Агенция по вписванията протоколи на общи събрания на дружеството за приетите отчети и баланси на дружеството през годините не зная. Според уверенията на г-н Петров са на съдружниците, но как след като не са провеждани общи събрания с такъв дневен ред?", риторично пита юристът.

Според него е явно, че счетоводството на дружеството не е водено според закона.

"Установих че не се осчетоводяват разходни документи, липсват парични постъпления от продукция, както и парични средства от банковата сметка на дружеството, за което подадох жалба до Окръжна прокуратура. Монтана, но считам че следва да бъде извършена цялостна ревизия на дружеството, за да бъдат установени тези закононарушения или може би деяния по НК, а може би и други, за които не зная. През лятото на 2014г. г-н Петров влезе в тежък конфликт със г-н Ленхарт, но тъй като не зная немски език а само думи, от дългия разговор на доста висок тон разбрах че явно става дума и за парите на дружеството", разкрива Върбанов.

И продължава: "През месец декември 2015 г. г-н Петров е наел вещо лице за оценка на движими вещи - независим оценител Емил Караенев /регистриран в Камара на независимите оценители в Република България/, който на единадесети декември същата година е извършил оценка на движими вещи на дружеството находящи се в базата на дружеството в с.Мърчево , област Монтана. Тази оценка е извършена при направена годишна инвентаризация за 2015г., а до този момент не ми е известно да е извършвана годишна инвентаризация. За тази цел същия независим оценител е издал пазарна оценка на дълготрайни материални активи. По инициатива на г-н Петров през септември 2016г. беше извършена продажба на движими вещи собственост на дружеството с нотариално заверени договори. Сумите от продажбата в размер на 90 000 лева са постъпили по банковата сметка на дружеството в „Интернешънъл Асет Банк" АД и с тях се е разпоредил управителя г-н Петров. Не зная каква е съдбата на тази сума и това беше част от съображението ми да подам горепосочената жалба до Окръжна прокуратура Монтана, а и разбрах също че е образувано досъдебно производство срещу г-н Петров под № 42 по описа на ОСО при ОП Монтана за 2016 г. Явно през 2015г. и 2016 г. г-н Петров е имал доста замисли, защото доста често ми е споменавал зет си - Ивайло Иванов Петров работещ в Президентството при президента Росен Плевнелиев, който има връзки в ДАНС, МВР и Прокуратурата и „ Може да ми помогне за абсолютно всичко" - цитирам дословно".

"Може би управителят е извършвал и сделки за пране на пари като например закупуването на комбайна „Клаас" през 2013 г. от фирма „КОЛФ" - Германия, но това също следва да бъде проверено от прокуратурата, а именно за каква сума е закупен . каква сума е платена на фирма „КОПФ" и каква сума е осчетоводена в дружеството. Доколкото ми е известно плащането е чрез „ОББ" АД. Дали управителя Л. Петров притежава недвижими имоти в Германия, считам че следва да се провери в гр.Ройтлинген.
Доколкото ми е известно от г-н Ленхарт, ОЛАФ - европейската служба за борба с измамите разследва дейността на г-н Петров като управител на „Биоланд БГ" ООД но не зная на какъв етап са техните действия и разследвания", уточнява Върбанов.

И настоява разследващите органи да направят пълно и всеобхватно разследване по случая.

Ето и жалбата му до компетентните органи:
 
 
До ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
МОНТАНА
 
 
ЖАЛБА
 
от Васил Нинов Върбанов - адвокат при АК Монтана , ЕГН 6505203268, тел. 0885 565633
 
Г-ЖО ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР,
 
През 2011г. до есента на 2015г. във „Биоланд БГ" ООД г-н Дирк Камински от Федерална република Германия извършваше различни дейности свързани със производството на селскостопанска продукция, което представляваше основна дейност на дружеството в различни землища на област Монтана. За целта с РКО са му заплащани суми от дружеството, както следва : За 2011г. - месец април 800 лева.   за 2012г. - 12 месеца по 800 лева / не се включва месец февруари 2012г./, за 2013г. - 13 плащания по 800 лева, за 2014г. - 10 плащания по 800 лева, и за 2015г. - 8 плащания по 800 лв. или общо около 35 000 лева.

През пролетта на 2016 г.. управителя Любомир Петров ми даде да съхранявам тези РКО като заяви че се притеснява от Маркус Ленхарт. Не знаех какво имаше предвид, но ги предадох за пазене в сейф и извърших проверка дали има отразени някакви договори с това лице в НАП, където установих, че няма никакви договори, нито граждански нито трудов договор и съответно няма извършени декларирани плащания към бюджета за осигурителни вноски и данъци, с което считам, че бюджетът е ощетен в големи размери.

Освен това през стопанската 2015 - 2016г. дружеството е декларирало в Разплащателна агенция при ДФ"Земеделие" за субсидии, че ползва около 50 декара, засети с люцерна в землището на с.Мърчево, обшина Бойчиновци и през 2016г. са извършени две коситби на люцерна, но в склада на дружеството в с.Мърчево не е постъпвала такава продукция, а и в счетоводството ми беше казано че няма постъпвали суми от тази люцерна, а продукцията е взета от лице близко до управителя и считам че дружеството е ощетено със сума от около 15 000 - 20 000 лева. На въпроса ми знае ли г-н Маркус Ленхарт ми беше казано че това не е моя работа. Освен това управителя Петров ме набеждава във някакви действия но той ми заяви че от сделката със движимите вещи , за която ми подписа изрично пълномощно лично е изтеглил сумата от 90 000 лева и не е моя работа какво е направил със тях впоследствие и как са осчетоводени тези суми.

Моля Ви, да разпоредите проверка на изнесеното в жалбата и виновните лица да си понесат наказателна отговорност в случай че бъдат установени деяния съгласно НК.
Наскоро ми стана известен факта че срещу управителя Любомир Петров има образувано следствено дело № 42 по описа за 2016г. на ОСО при ОП Монтана.
 
С УВАЖЕНИЕ:...............................

 
 
  
БЛИЦ ЩЕ СЛЕДИ РАЗВИТИЕТО НА СКАНДАЛА! ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!