Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов очаквано обжалва решението на съдия Ангел Павлов от Софийски районен съд (СРС), с което бе потвърдена наложената му от Сметната палата глоба в размер на 1000 лв., заради неподадена имуществена декларация за 2016 г., съобщава "Правен свят".

Така делото на "съдия №1" срещу решението на СРС отива в Административен съд София-град (АССГ), чийто председател в периода 2007 - 2012 г., е бил именно Лозан Панов. Това несъмнено ще доведе до поредица от отводи на административните съдии. Не е изключено дори да се наложи делото да се гледа от административен съд в страната. По този начин председателстващият Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) създава пореден прецедент, използвайки съдебната система, за да урежда отношенията си с държавни институции. 

В началото на 2018 г. председателят на Сметната палата, която се вля в новоучредената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), издаде наказателно постановление срещу председателя на ВКС, тъй като не е декларирал имуществото си по надлежния ред в законоустановения за това срок. Веднага след това Панов обжалва постановлението пред СРС, като се позова на промените в Закона за съдебната власт, с които от 2017 г. магистратите вече се отчитат пред Инспектората към ВСС, а не пред Сметната палата.

Председателят на ВКС дори съзря опит за институционален натиск върху него заради това, че е наказан административно, понеже не е спазил закона и не е декларирал имуществото си по вече отменения Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности (ЗПИЛЗВДДД). Със свое решение от 19 ноември т.г. районният съдия Ангел Павлов постанови, че правилно председателят на Сметната палата Цветан Цветков е наложил на Панов глоба от 1000 лв. и се мотивира с това, че, макар и отнемен, ЗПИЛЗВДДД го задължава да подаде имуществена декларация освен пред ИВСС и пред Сметната палата, тъй като се намира в двойно качество. А именно – Лозан Панов, освен председател на ВКС, е и председателстващ Съдийската колегия на ВСС.

В решението на съдия Павлов бе записано още, че Панов е бил длъжен да декларира имуществото си и поради факта, че част от преходните и заключителните разпоредби на изменения ЗСВ се явяват специален закон, който задължава председателя на ВКС да спазва стария ред и да подаде декларация и пред Сметната палата. Въпросната декларация освен това отразява и обстоятелства, неподлежащи на отчитане пред ИВСС, които в случая Панов е бил длъжен да посочи, пише още в мотивите на съдия Павлов.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ