Богомил Грозев успя да шашне водещите на "Здравей, България" Аделина Радева и Виктор Николаев рано тази сутрин. Още преди 7 часа той показа много любопитно видео на двамата, които прихнаха в смях. 

На кадрите се виждаше мъж от Индия, който признава, че има 84 деца и 17 съпруги. Журналистът, който го разпитва, след минутка пък му казва, че той има само една съпруга. Това кара възрастният човек да прихне в смях невярвайки на ушите си. 

"Той просто не вярва. Искрено се забавлява. Според мен даже го съжалява", коментира реакцията на индиеца Виктор Николаев. 


Аделика Радева се подсмихваше през цялото време видимо радвайки се на видеото.