Глобалните приходи от видео игри ще достигнат 200 млрд. долара годишно до 2023 г. Този растеж ще се базира на мобилни и облачни игри, тъй като пазарът преминава от приходи от единична покупка към периодични постъпления от абонаменти и микротранзакции, заяви Димитър Ганев, съдружник в E-CARD.

Приходите от облачни игри и абонаментни услуги ще се увеличават с 9% годишно, сочат прогнозите на анализаторите. 

"При настоящите цени на абонаментите ще са необходими средно десет месеца плащане, за да се покрият разходите на дребно за една игра", отбелязва Ганев.

Пазарът също така става все по-наситен с появата на нови платформи за онлайн игри. Някои телекомуникационни компании като Deutsche Telekom също претендират за място на него. Тези нови играчи влизат в пряка конкуренция с утвърдени доставчици на видеоигри като Sony, Microsoft и Nintendo, които традиционно разчитат на продажбите на специален игрален хардуер, за да задържат клиентите си.