Поради огромния интерес към интервюто с астролога от Варна Филип Филипов, в което той твърди, че няма да има край на света на 21 декември, публикуваме подробен негов материал по темата.
<u><em>Филип Филипов е физик по образование. Издава учебник по научна астрология и създава софтуерните продукти СИРИУС и ASTROLOGY 2012. Чрез последния астрологичен програмен продукт и чрез публикувани на интернет адрес: https://www.facebook.com/filipfilipov.astrolog глобални прогнози, предсказва терористичния акт в Бургас, земетресението в Перник и редица други катастрофи и сеизмично активни периоди, месеци преди те да се случат.<br /> </em></u><br /> <strong>Преминаването през гравитационната равнина на галактиката </strong><br /> <br /> Някои специфични теории относно годината 2012 намекват, че през тази година ще стане преминаването на цялата Слънчева система през общата галактична равнина на Млечния път(виж графиките на поста). Ако това се случи, то Слънчевата система ще е силно повлияна от гравитацията на галактиката ни и в рамките на няколко хиляди години може да се реализира астероидна бомбардировка на вътрешните области на планетната ни система. Такива процеси със сигурност е имало в миналото на Земята и вероятно такъв процес е причината за ликвидацията на динозаврите.<br /> <br /> От научна гледна точка, позицията, че това ще се случи точно на 21.12.2012 е доста глупава и неадекватна, защото човечеството трябва да има странична гледна точка спрямо цялата ни галактика, че да прецени, кога точно ще стане цикличното преминаване на Слънчевата система през равнината на Млечния път. Ние нямаме такава гледна точка на този етап и това не може да се прецени прецизно. От друга страна, това преминаване не може да се случи само за една определена дата на дадена година, защото глобалния цикъл на синусоидално движение на Слънчевата система спрямо галактичната равнина се измерва с десетки милиони години(а периода на ротация на Слънцето около галактичния център е от порядъка на 240 милиона години) и поради тази причина едно конкретно преминаване на цялата ни звездна система през равнината на галактиката трае стотици хиляди земни години, а не един единствен календарен ден. Ето защо, всеки разумно мислещ човек, притежаващ достатъчно задълбочени познания както в астрологията, така и в астрономията игнорира фалшивите медийни изяви на редица &bdquo;пророци&rdquo; на свършека на света.<br /> <br /> И ако отново изясним, преминаването на Слънчевата система през гравитационната равнина на галактиката на този етап не може да бъде точно прецизирано по време чрез съвременните научни подходи. Само Бог или ангелските йерархии (духовните творци на Слънчевата система) или Духовните учители на човечеството или свръхнадарени ясновидци с галактична визия за процесите в космоса или извънземни цивилизации, опериращи в цялата галактика могат да дадат точна информация кога точно гравитационното поле на галактиката може да дестабилизира Слънчевата система. На този етап няма сериозна информация по темата и поради тази причина е безсмислено хората да се страхуват от това. И дори да има такава информация, със сигурност, тя няма да звучи по следния начин: &bdquo;преминаването през гравитационната равнина на млечния път ще се случи на 13.02.2013 петък и тогава ще дойде астероид, който ще унищожи Земята....&rdquo; А ще звучи така: Слънчевата система навлиза за няколко десетки хиляди години в ситуация на астероидна и метеоритна бомбардировка от 10-то хилядолетие до 110 хилядолетие...<br /> <strong><br /> Смяна на магнитните полюси на 21.12.2012</strong><br /> <br /> В интернет пространството често се говори за смяна на магнитните полюси на Земята, за изключително мощно Слънчево изригване или пък за навлизане в Слънчевата система на планетата с нестандартна траектория &ndash; Нибиру, избухването на свръхнова звезда, мощно гама избухване в близкия космос, падането на астероид и някакво странно явление, характеризиращо се с &bdquo;тридневен мрак&rdquo;, които щели да предизвикат грандиозни катаклизми или край на човешката представа за подреден свят.<br /> <br /> Определено се знае, че смяната на магнитните полюси на Земята предстои и съвременното човечество като цивилизация не е наблюдавало в своята история такова явление. Специфичното тук обаче е че този процес не може да протече за един ден, а трае десетки или стотици години. Ако започва трансформация на магнитното поле на Земята, то това ще има важни симптоми, които ще бъдат видими от всеки с обща култура: странно и необикновено поведение на магнитната стрелка на компаса, нетипично поведение на животните и нарушаване на техните миграционни цикли, наличие на северно сияние на географски ширини, които обикновено не се свързват с това явление, дестабилизация на магнитното поле и поява на магнитни аномалии по цялата земя &ndash; трансформация на магнитното поле от дипол в мултипол(от двуполюсна структура в структура с многобройни по-слаби точки на северно и южно магнитно поле - виж графиката), нарушаване на нормалното действие на електронната апаратура особено при самолети и поява на по-силна космическа радиация, проникваща до земното равнище. Тъй като такива симптоми в Природата не се наблюдават в момента, трябва да се отхвърли възможността за такъв род скорошен катаклизъм. Той може да се случи през 2013 или всяка следваща година в близките хилядолетия. В такава ситуация най-опасна би била космическата и слънчевата радиация и ако човечеството открие способи за създаване на силни магнитни полета за екранировка на алфа и бета радиацията, както и метод за екранировка от рентгенови и гама лъчи, би увеличило шансовете си за оцеляване.<br /> <br /> В резюме: в момента не се наблюдават сериозни симптоми, че предстои смяна на магнитните полюси до няколко дни и седмици и хората не трябва да се страхуват, че това ще се случи до края на годината или в началото на следващата.<br /> <br /> <strong>Супер соларна буря на 21.12.201</strong>2<br /> <br /> Слънчевата активност е ключов фактор за развитието на човешката култура, живот и съзнание. Нашата звезда, гледана от Земята с просто око, има спокоен и уравновесен вид, но ако използваме вече свободно достъпните в Интернет данни от различни спътници, които постоянно следят светилото ни от достатъчно близо, ще видим, че то има изключително динамичен и бурен живот. За радост мощните изригвания на Слънцето достигат планетата ни и тя защитава своите организми, чрез магнитното си поле. Главната и то сериозна опасност е налична ако при свръхмощно соларно изригване държавите по света не реагират навреме и не изключат своите електрически мрежи, електроцентрали и трансформатори. Тогава дадена малка държава, която няма ресурс за бързо възстановяване след такава критична ситуация, би изпаднала в затруднено положение за десетилетия. Ето защо всяко правителство има специална служба за реакция при нестандартно Космическо време, която получава наличната информация от световните наблюдателни мрежи. Остава само да вярваме, че администрация в българското правителство ще успее да си свърши навреме своята работа ако случайно грандиозна слънчева буря все пак се случи. Полезно би било, ако българските граждани и по-специално депутатите в настоящото народно събрание потърсят отчетност, как работи и готова ли е за спешна реакция тази администрация в изпълнителната власт. По този начин хората ще имат повече информация и няма да се подават на страх и масова параноя. За радост настоящата Слънчева активност не може да се характеризира с наличие на твърде чести свръхмощни изригвания и едва ли в близките няколко месеца тази тенденция ще се промени. <br /> <br /> Освен това българското езотерико-християнско учение на Учителя Петър Дънов и антропософската традиция на Рудолф Щайнер ни дават информация, че Слънцето е всъщност физическото тяло на космическия Христос, а Логосът &ndash; Христовият Дух е макрокосмичното съзнание на Слънцето. Освен това според тези духовни учения, разумен живот има навсякъде във Вселената &ndash; буквално на всички планети и звезди, включително и на самото Слънце, дори нещо повече - самите планети и звезди са живи разумни същества от висш порядък. Знае се, че слънчевата активност и процесите на Слънцето пряко зависят от работата на т.нар. Слънчеви посветени и великата духовна цивилизация, която обитава Слънцето. Ето защо, всяка една мощна слънчева буря зависи не от някакви материалистични и механични процеси на Слънцето, а от разумната дейност на изключително напреднали и еволюирали в духовно и морално отношение Велики същества, които се грижат постоянно за повдигането и добруването на цялата Слънчева система, включително и на човешката цивилизация на Земята, проявена единствено в нашия локален космос на материален план. Знае се също така, че ако човечеството прояви тенденции на духовно извисяване, миротворчество, справедливост и приложение на Христовото учение във всички нива на цивилизацията ни, то Слънчевите посветени ще помогнат на земните разумни души да се повдигнат и да имат стабилни условия за живот и развитие. Обаче ако човечеството продължава да се подчинява и робува на тъмните сили, които съзнателно и активно се борят с Христовия Дух, като създават редица войни, ужасни престъпления, хаос, дестабилизират духовния и физическия живот на хората и ги превръщат в роби на консуматорския материализъм, то вероятността от слънчеви шамари към цялото земно човечество става много, много голяма. Те ще припомнят, че Христовото съзнание на Слънцето е центърът на системата ни и че ние хората на Земята сме призвани от Христос да се извисим в духовно и морално отношение, както на лично, така и на общочовешко ниво.<br /> <br /> <strong>Нибиру</strong><br /> <br /> Хипотетичната планета Нибиру е другият често споменаван обект, който се свързва с възможни сериозни промени в Слънчевата система. Редица конспиративни автори разказват, без да посочат реални източници, че древните шумерски астролози споменават тази планета, като я описват с твърде странна, наклонена с голям ъгъл спрямо равнината на еклиптиката орбита и огромен период на ротация спрямо Слънцето &ndash; около 3-4000 години. Ако се подходи сериозно от историческа, астрологична и астрономична гледна точка, дори и да съществува такъв обект, то той би имал сериозно гравитационно влияние върху планетите от Слънчевата система. Всеки астролог или астроном, който има редовна наблюдателна практика с достатъчно съвършен телескоп, имащ система за електронно изчисление и позициониране на наблюдението на планетите в системата ни, би забелязал сериозни отклонения в позициите им, поради навлизане на масивен обект в нашата област от космоса. Всяка достатъчно добра компютърна програма, изчисляваща небесните обекти, показва точното разположение планетите. Ако се наблюдава отклонение между реалните позиции на планетите и техните предварително изчислени ефемеридни данни, то само тогава може да се говори за проявата на голяма гравитационна сила, вероятно свързана с масивен астрономичен обект, навлизащ в Слънчевата система. От моята наблюдателна практика на небето и благодарение на това, че имам възможност да проверявам позициите на планетите както с модерни телескопи, така и с най-съвременни софтуерни продукти, твърдя, че няма отклонения в орбиталните движения на планетите в системата ни и поради тази причина не може да се говори, че нов масивен физически обект под формата на планета навлиза в локалното ни космическо пространство. <br /> <br /> Освен това, има специални астрономични инструменти, които чрез лазерни лъчи измерват разстоянието между Земята и Луната с точност до сантиметри. Тези измервателни уреди моментално биха засекли промяна в лунната орбита, което е симптом, че масивен обект навлиза в системата ни и дестабилизира гравитационно Слънчевата система. Вместо да унижава всяка година учените от Роженската обсерватория с липса на пари и средства, българското правителство може да създаде условия на астрономите от тази най-мощна на Балканите астрономическа обсерватория да си вършат полезната работа и редовно да наблюдава най-малките отклонения на лунната орбита и реалните позиции на планетите в слънчевата система. Така те навреме биха алармирали държавата ни, ако случайно опасен масивен обект(Нибиру, черна дупка, неутронна звезда, кафяво джудже или други непознати обекти със силна гравитация)навлезе в локалния ни космос.<br /> <br /> В интернет пространство регулярно на няколко седмици излиза поредния видео клип, който уж показвал планетата Нибиру. Ту ярък обект наблюдаван от Австралия, ту нещо странно записано от камера на Южния полюс, ту 2-ро Слънце появяващо се до Слънцето по изгрев, ту странни петна около Луната. Всеки човек, който е наблюдавал небето и има възможност да различи планетите от звездите, веднага успява да види, че повечето снимки или показва Юпитер, или Венера, или мираж, или рядкото явление &bdquo;слънчеви кучета&rdquo;, или става въпрос за откровен фалшификат. До сега нито едно видео, което съм гледал (а повярвайте доста съм изгледал...) не можа да ме впечатли и да ми покаже нещо ново. И ако съм честен, не очаквам да се появи такова видео, защото планетите и Луната първо ще усетят Нибиру, ако евентуално тя навлезе в планетната ни система и това моментално ще доведе до промени спрямо предварително изчислените положения на планетите. А както обясних вече, такива отклонения в момента не се наблюдават.<br /> <br /> Извод: планетата Нибиру в момента не навлиза в системата ни, защото планетите са си там, където са си според формули и изчисления, правени преди десетилетия. И дори и да се появи от нищото и навлезе в Слънчевата система, то това ще се види и усети достатъчно време по-рано.<br /> <br /> <strong>Астероид, комета или голям метеорит и 21.12.2012</strong><br /> <br /> Падането на голямо тяло, подобно на Тунгуския метеорит или на астероид или комета е феномен, който е напълно възможен и дори може да се изчисли вероятността на колко хиляди и милиони години се случва веднъж. Ако комета приближи опасно Земята, то ние ще имаме шанс предварително да я видим ясно и конкретно. Големите астероиди също се виждат достатъчно време по-рано, но има един клас малки астероиди, които много трудно се засичат и които не могат да бъдат предвидени като удар спрямо Земята достатъчно рано. За радост има десетки световни астрономически обсерватории, които постоянно търсят нови обекти и следят опасните за Земята тела в Слънчевата система. Съмнението в тяхната работа е безсмислено, защото за радост данните от техните изследвания са публично достъпни в Интернет. Ако случайно обаче има опасно тяло, което е било засечено, че предстои да удари Земята на 21.12, то слуха за това ще се разпространи в цялата астрономическа общност. Със сигурност сред астрономите по света ще има хора, които ще скрият тази информация, но със същата доза сигурност ще има и съвестни и честни астрономи, които поне ще предупредят семействата си. Вероятността подобна информация масово и бързо да се разпространи като пожар в социалните мрежи е огромна и клони към 100%. Освен това, астрономите ще са първите, които ще искат да създадат специални спасителни убежища от критични ситуации. За радост такива процеси не се случват, няма публични данни за предстоящ удар на Земята от голям астероид в края на 2012, не се вижда никаква комета на небето и няма опасни слухове разпространени от астрономи. Малките астероиди, които са също опасни и не могат да бъдат видяни седмици и месеци по-рано, могат да бъдат локализирани по скорост и положение няколко дни по-рано и тогава може да се изчисли траекторията на движението им и така да се прецени къде точно ще паднат. Има прецедент на такъв феномен след 2000 г., който за радост не протича с голям наземен взрив, защото малкият астероид избухва в главната защитна система на Земята &ndash; атмосферата. Вярвам и знам, че ако обсерваториите и астрономите констатират, че малък астероид предстои да удари Земята до дни, ще може да се изчисли къде точно ще падне и ако е над населено място, то ще бъде своевременно евакуирано. Обеден съм, че всички процеси в космоса са промислени от Разума на Космичния Човек &ndash; Христос и нашият живот и души са в Неговите ръце.<br /> <br /> Извод: безсмислено е човек да се страхува от такава опасност, защото страхът само вреди и нищо не помага в случая. Убеждението, че Божественото е промислило живота на човечеството и Земята, внася спокойствие и сила в човешката психика.<br /> <br /> <strong>Три дена мрак</strong><br /> <br /> Така нареченото явление на &bdquo;тридневен мрак&rdquo; беше разпространено от някакви шамани, псевдо окултисти и злонамерени интернет маняци, които обикновено търсят или финансова изгода или желаят да манипулират хората чрез страх и параноя за свое налудно удоволствие. Физически тридневен мрак е възможно да се случи, ако Слънцето спре да излъчва светлина. Такъв процес нито е известен на науката, нито се наблюдава спрямо подобни на Слънцето звезди. <br /> <br /> Обяснява се тук таме, че подобно явление щяло да се случи поради тотален преход на човечеството от физическата реалност към друго духовно измерение. Такъв преход е възможен ако Великите Учители на човечеството, Духовните творци на Земята и Самият Господ Бог &ndash; Христос са решили, че човечеството е готово за една нова реалност или че човечеството кардинално не заслужава живот и битие, поради големи отклонения от промислената от Твореца посока на еволюция и духовно развитие. <br /> <br /> Всеки един от нас вижда, че човечеството не е достатъчно узряло за колективен преход към една по-висша реалност. От друга страна, съвременната цивилизация не е затънала в абсолютно зло и масовият човек е все пак морален и повечето случаи желаещ да има правилна и силна връзка с Бога. Поради тази причина, няма как Господ на Любовта &ndash; Христос, да желае цялостна ликвидация на човешката раса на Земята. Ето защо, от духовна гледна точка тази концепция за &bdquo;тридневен мрак&rdquo;няма никаква стойност. <br /> <br /> Най-вероятно тези манипулатори и невежи са използвали неправилно факта, че точно 3 дни около зимното слънцестоене продължителността на нощта сякаш застива и е най-голяма през годината. Тогава деня е най-кратък и трае 9 часа и 2 минути за нашите ширини. Отново се вижда, че тази фалшива теория за &bdquo;тридневен мрак&rdquo; се базира на манипулация и няма никаква сериозна основа.<br /> <br /> Извод: тази концепция е видимо крайна и груба манипулация, целяща само едно - стрес и параноя сред населението на Земята и търсене на облаги от това.<br /> <br /> <strong>Грандиозни космически взривове</strong><br /> <br /> Избухването на свръхнова звезда в близост до Слънчевата система или мощно гама избухване в нашия регион на галактиката ни са другите опасни възможности от реален апокалипсис, проявен на космическо ниво. Според Езотеричното християнство, могъщата светлинна проява на свръхновата звезда е моментът когато едно космическо същество със степен на съзнание на свръхеволюирало ангелско същество от йерархията Господства (имащо цели 6-7 степени по-високо ниво на съзнание и битие от нашето човешко ниво) завърши своята физическа еволюция и навлезе в Духовните нива на Вселената. Ако се изрази чрез една метафора и аналогия, звездите &ndash;тези Велики разумни и добродетелни същества, са един вид космически неврони в галактичния физически организъм на Космичния Човек. Когато един такъв неврон ярко просветне и озари с виделина цялата ни галактика, това е един от най-красивите и величествени моменти в космоса, който променя условията на живот на всички същества в нея. На този процес трябва да се гледа с благоговение и благодарност, а не със страх и ужас. Ако някоя звезда, която е на няколко десетки и стотици светлинни години от нас, завърши еволюцията си и подари на галактиката своята субстанция и духовен опит, то ударната вълна, която ще се излъчи в този момент ще е нещо наистина мащабно и космически грандиозно. Всички звездни системи в околността ще бъдат завинаги променени и трансформирани. Това е част от естествения живот и мисловен процес на Космическия Човек, който ние съзерцаваме и познаваме като галактиката Млечен път. Например звездите Бетелгейзе и Антарес от съзвездията Орион и Скорпион са на финалната права на своята еволюция. Най-вероятно в близките няколко стотици хиляди или милиони години те ще се превърнат в мощни свръхнови и това със сигурност ще повлияе на Слънчевата система. Ако това се случи в нашето обозримо бъдеще, трябва да приемем този факт с духовна благодарност, защото това ще трансформира живота на човечеството от физическо на духовно ниво. До тогава трябва да живеем добродетелно и да приложим истинското Христово Учение, за да бъдем готови, когато този величав момент настъпи.<br /> <br /> Гама-избухването в космоса е друго грандиозно явление, която е сериозна нерешена мистерия за съвременната наука. Най-вероятно става въпрос за: избухването на свръхмасивни звезди в хипернови, или съчетаването на две или повече звезди гиганти в едно цяло, или сливането на два пулсара и избухването на специален тип свръхнова звезда, или сливането на две черни дупки от стандартен тип, или поглъщането на масивна звезда от гигантската черна дупка в центъра на галактиката ни (която е няколко милиони пъти по-масивна от Слънцето), или избухването на квазар в наша посока, или сливането на две свръхмасивни черни дупки в центровете на две приливащи една в друга галактики, или нещо което съвременната наука дори не може да си представи и осмисли. Тези космически процеси могат да се случат във всеки един момент по Божия воля и ако човечеството преживее това събитие, то ще е поради общочовешката ни карма. Ако искаме да имаме шанс да оцелеем трябва да напредваме както в духовно, така и в научно отношение.<br /> <br /> Извод: ако човек се стреми да реализира себе си в духовно отношение ще постигне много повече, от колкото ако с материалистично мислене се страхува от космическа ликвидация поради грандиозни взривове във Вселената.<br /> <br /> <strong><br /> Приплъзване на земната кора</strong><br /> <br /> Друга много интересна теория, която се рекламира като поддържана от самия Айнщайн и дори реализирана от Холивуд като апокалиптичен филм е концепцията за т.нар. приплъзване на земната кора спрямо мантията. Ако се разгледа сериозно тази идея ще се види, че такова явление звучи потресаващо сложно, защото Земната кора не е с еднаква дебелина навсякъде &ndash; на места тя е сравнително тънка, на други нормално поставена, а на трети е свързана с вулкани, които имат връзка с по-дълбоки пластове на Земята, а вулканите не са никак малко по лицето на Земята. Те и подпъхнатите тектонични плочи играят ролята в случая на един вид сериозни пречки и спирачки за евентуално мащабно преместване на земната кора (виж графиката). Така че имаме един сериозен довод да се отнесем скептично към тази ексцентрична концепция.<br /> <br /> Друг важен момент е, че нещо трябва да провокира такова грандиозно явление. Ако се съди по мащаба на теорията, би трябвало да става въпрос или за много силен вътрешен процес в недрата на Земята или за грандиозна външна намеса, например поради навлизане на изключително масивно тяло в Слънчевата система.<br /> <br /> Ако става въпрос за първия вариант, то подобни явления би трябвало да са съществували в далечното минало на Земята и от това да са останали геологични артефакти. Като цяло, геологията твърди, че няма такива белези по лицето на Земята и въобще такава концепция е смятана за напълно безсмислена. Понякога се изтъкват намерени мамути или дръвчета, които са замръзнали много рязко... и това се използва като довод за прогнозиране на евентуално приплъзване. Обаче рязка смяна на климата най-често става поради изригване на вулкан или падане на астероид и може да доведе до същите резултати. С други думи, приплъзването не е необходимо, за да се обяснят странните замръзнали артефакти от биологичен тип.<br /> <br /> Ако става въпрос обаче за външно влияние от много силно гравитационно поле, то промяна на оста на въртене, а защо не и приплъзване, са напълно възможни. За радост, както вече обясних в поста за Нибиру, няма никакви белези, че масивен обект навлиза в Слънчевата система, защото ако това беше така, планетните орбити и движението на Луната, а и Слънчевата активност рязко щяха да се променят. Нито един от тези симптоми е наличен в момента и поради тази причина няма основания да се мисли в тази посока.<br /> <br /> Извод: ексцентричната теория за приплъзване на земната кора е толкова алогична, че за трезво мислещият човек е видимо неадекватна и за нея липсват доводи и причини, които да доведат до подобно грандиозно явление.<br /> <br /> <strong>Масовата психоза-2012 и апокалиптичната индустрия</strong><br /> <br /> Психологията отдавна е изследвала и е описала т.нар. явление масова психоза. На няколко десетилетия и векове, особено на кръгли числа или в края на нечий календар, в колективно несъзнавано протичат ударни вълни на грандиозно безпокойство. Знае се, че това се случва поради потиснатото желание на хората за промяна. Почти всеки днес говори за това, че не харесва конструкцията, устройството и начина на живот на социалната среда и то до такава степен, че всеки ден по улиците на големите градове по света има многохилядни протести и улични боеве. Народите са критично недоволни, политиците се опитват с какви ли не мерки да удържат властта, но практически сериозна и съществена промяна към по-добро липсва. В такива моменти силният импулс за промяна в колективното несъзнавано се трансформира в убеждението, че външен фактор спрямо човечеството ще промени за винаги и ще ликвидира досегашния начин на живот, а дори и цялата планета. С други думи, отразеният естествен импулс за промяна към по-добре се насочва към опасни разрушителни посоки. Точно тук се намесват и конспиративните манипулатори, които искат да яхнат тази разрушителна вълна в колективното несъзнавано и да я насочат в свой интерес, та дори и да изкарат милиарди и билиони от това. Не възможно е да не ни направи впечатление как в рамките на поне 5 години какви ли не автори от цял свят изписаха стотици и хиляди книги за 21.12.2012. В медиите систематично се разпространяват видимо фалшиви и понякога сериозни материали за всякакви странни явления. Почти всяка голяма телевизия излъчва не само репортажи и новини по темата, а цели многочасови поредици за това как света щял да свърши в края на 2012 година. В кината могат да се видят свръхнапудрени холивудски клишета, показващи какви ли не видове апокалипсиси. Прави впечатление как реакцията на учените, религиозните лидери и хората на изкуствата по света е определено вяла, елитарно игнорираща и безрезултатна. Всеки с логическа мисъл, наблюдаващ тази добре оркестрирана медийна кампания, лесно забелязва модела, структурата и методите на т.нар. социален експеримент. Там е работата, че ако до сега са се правили локални социални експерименти(припомнете си случая с Орсън Уелс в САЩ и неговата радиопиеса &bdquo;Война на световете&rdquo;), ние вече живеем в епохата на глобалното човечество и може да се каже, че е дошло времето на първия глобално-психологически експеримент. Има определени среди в западния свят, които си задават въпроса: &bdquo;как ще реагира не отделния народ, а цялото човечество ако му внушим, че на дата едикояси предстои глобален апокалипсис?&rdquo; Речено и сторен, машината се завъртва и резултата вече е видим за всички, хора в САЩ се готвят с какви ли не методи за оцеляване за поне 10 вида апокалипсис и това се дава всяка вечер по канал Нешънъл Джиографик, във Франция са почистили всички бомбоубежища, че да се ползват около 21.12.2012 от хората, а в Русия са по практични и силово поставени, всеки проповядващ края на света, бива надлежно заточен в Сибир, за няколко годишно или доживотно разсъждение... А каква е ползата от всичко това за конспиративните среди, пуснали пипала в почти всяка властова структура по света? Ползата е масовия, параноичен, истеричен и животинско брутален страх, който прави от човешкото същество животно, което може да бъде подкарано в стадо в точно определена, полезна от финансова гледна точка, посока... Вече са налични цели апокалиптично насочени производства и фирми, застрахователни дейности, банкови процедури, борсови операции и силово изкупуване на злато и диаманти. С други думи, развива се нова индустрия &ndash; апокалиптичната!... Няма да се учудя, ако по световни телевизии и медийни канали умишлено се пуснат фалшиви сигнали, които да стресират максимално хората по света около споменатата дата и това с една главна цел &ndash; новата индустрия да получи своята мащабна, но фалшива кулминация.<br /> <br /> От духовна гледна точка, това е ясен симптом, че властимащите тотално са се отдалечили от естествените духовни процеси и дори нещо повече, вече систематично и целенасочено се работи срещу естествената еволюция на човека, като същество на Любовта и Свободата. Защо?... По-удобен и лесен за употреба във финансово отношение е консумиращия всякакви параноични състояния човек-животно, ръководен от страха и робството.<br /> <br /> Само че тези подмолни и тъмни люде, които насочват хората в бездната на масовата психоза са пропуснали да осъзнаят, че дълбоко в човека има заложена един могъщ стремеж към цялостност, хармония и внасяне на ред и порядък. Мисля, че с астрологичните си статии, прогнози и демонстрации за това как работи Цялото спрямо човечеството и отделния човек, достатъчно ясно демонстрирам това. Точно този стремеж може да се пробуди в тези изключително благоприятните условия в момента и това да внесе крайно изненадващи промени в глобалните процеси по лицето на Земята. Колективното несъзнавано на потиснатите хора, може да се пробуди и да стане Колективно съзнавано и то чрез един универсален стремеж към единство и хармония с Цялото. Точно тук е силата на хората в момента и всеки, искащ промяна, е призван да я направи, като на 21.12.2012 поиска от Христос и Вселената да се реализира Божествената промисъл за човечеството и планетата ни.<br /> <strong><br /> Астрологично-езотерична гледна точка по темата</strong><br /> <br /> Материалистичното разбиране на Вселената не може да обясни редица процеси в човека и колективния, социален живот на цивилизацията ни. Това прави впечатление на съвременния човек и той търси по-цялостна и висша гледна точка. Езторичното християнство от древността и в наши дни дава по-съвършена и напълно различна гледна точка за Космоса, от колкото мъртвата и отчуждена теория на материалистичната наука.<br /> <br /> Ако за астронома Вселената е нещо като сложна машина с много зъбчати колела, то за астролога, основал визията си върху Първичното учение на Христос, Космосът е грандиозен жив организъм, притежаващ велико свръхсъзнание. Например езотерико-християнското учение на Учителя Петър Дънов (човекът създал българската астрологична школа) твърди, че ако нашия организъм е съставен от голям брой клетки, то има едно Велико същество, чиито организъм е изтъкан от слънчеви системи, звезди и планети &ndash; те са всъщност неговите живи космически клетки. Учителя Петър Дънов обяснява, че всяка клетка в нашия организъм е свързана с определена звездна клетка в Космичното тяло на Христос. Съвременната наука косвено също захранва тези идеи с факта, че броя на клетките в човешкото тяло се изброява от порядъка на няколкостотин милиарда, а астрофизиците изчисляват звездите в нашата галактика също на няколкостотин милиарда. Астрологията на Учителя Петър Дънов още в началото на 20 век говори и за Великото Слънце Алфиола, около което като планета обикаля нашето Слънце със своите планети. Едва през 1922 г. човечеството окончателно прие идеята, че Вселената е съставена не от една единствена галактика, а от много галактики подобни на нашата, благодарение на делото на Едуйн Хъбъл. А около 2000 г. астрономите окончателно видяха с мощни инфрачервени телескопи как около свръхмасивната черна дупка в центъра на галактиката ни обикалят като планети звезди гиганти. Така че може да се направи извода, че астрологията и езотерико-християнското учение, родено и проявено сред българския народ от Учителя, е толкова напредничаво в своите идеи, че изпреварва с десетилетия и векове научните открития. И сега може да се зададе въпроса: каква е връзката с току що изразените идеи и датата 21.12.2012 г.?<br /> <br /> От няколко десетилетия, точката на Зимното слънцестоене се намира много близо до галактичния екватор на Млечния път. Всяка година Слънцето, движейки се по еклиптиката, преминава през Галактичния екватор. Когато това се случва, се създават условия за големи промени в човешката цивилизация и за ново спиритуално начало относно всички съзнателни същества по лицето на Земята. Това е така, защото практически нашето Слънце съвпада с Великото Слънце Алфиола, позиционирано в центъра на галактиката ни. Изразено астрологически, когато наблюдавано от Земята е наличен съвпад на Слънцето с Алфиола &ndash; Галактическото централно слънце, тогава човечеството има шанса да възприеме и приложи най-висшите идеи на Бога чрез едно разширено космическо съзнание. <br /> <br /> Ако това се случва естествено и според свободния избор на хората, не се случват мащабни катаклизми, а само благоприятни и хармонични събития и процеси. Но ако Космосът създава условия за еволюционно развитие, а човечеството не използва условията, а дори противодейства на тези импулси, често се стига до мощни катаклизми или големи трансформации на социално, политическо и икономическо ниво, които са един вид необходими корекции в еволюцията на цивилизацията ни. Както вече показах, точното изравняване на точката на зимното слънцестоене с галактичния екватор се е случило през 1998 г. Това означава, че плюс минус 10-20 години около 1998 г., благодарение на съвпада на Слънцето с Алфиола(случващ се всяка година в този времеви период около 21 декември), се проектират благоприятни духовни условия за еволюционно повдигане на човечеството. Ако то възприеме и реализира правилно тези импулси, хората и всички същества на тази планета ще се повдигнат на едно по-високо спиритуално ниво на съзнание. Ако обаче се пренебрегват тези астрологични процеси, са възможни редица пречистващи трансформации спрямо човечеството. И наистина, в този период ние вече видяхме мащабни промени, глобални пертурбации, грандиозни природни катаклизми и съвсем ясни знаци, дадени от Вселената, че са необходими големи промени в съзнанието на човека и колективния живот на планетата ни.<br /> <br /> Казано по друг начин, всеки път когато от наша гледна точка Слънцето съвпада с центъра на Галактиката ни, се проявява най-висшата Божествена страна на космоса конкретно за нас хората на Земята. Тогава Божественото, проявено в нашето Слънце и Галактика, дава импулс на цялата Земя и всички нейни същества, да спрат своето низходящо движение в материализма и да започнат своя спиритуален и еволюционен възход. <br /> <br /> Древните култури са посвещавали специални церемонии в такива моменти, за да се насочи съзнанието към висшите енергии на Вселената. В случая е интересен и факта, че този период съвпада с момента на Зимното слънцестоене, което е друг важен празник още от най-древни времена. Зимното слънцестоене е онзи момент, когато нощта е най-дълга и деня най-кратък, но веднага след него тъмнината започва вече да намалява, а деня да расте. Това символизира най-трудния, най-сложния момент за съзнанието, когато то попада в дъното най-ограничените условия, но използва тази ситуация за опора и започва своя възход. <br /> <br /> Ето защо, вместо да се подхранва масова параноя с персоналната енергия на човека, по-адекватно би било ако на 21.12.2012 г. в точния момент на навлизането на Слънцето в знака Козирог (13:11:37 ч. българско време) хората се обединят в колективни молитви, с които да поискат от Христос, проявен в Космоса, човечеството и индивидуалната душа, да реализира пълноценно в живота на Земята Неговата Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел. По този начин разумните човешки души ще възприемат правилно висшите духовни енергии на Космоса и вместо да се усилват негативните вибрации в този период, ще се утвърди повдигането на човечеството в една по-висша степен на съзнание, морал и начин на живот.<br /> <strong><br /> Филип ФИЛИПОВ</strong><br type="_moz" />