Финландската компания Nokia след сливането си с Microsoft вече ще се нарича Microsoft Mobile Oy. Nokia се договори с Microsoft да продаде своя бизнес Devices & Services (Устройства и услуги), свързан с производството на смартфони и други устройства.
Сделката, която ще бъде приключена до края на месеца, е на стойност $7.2 млрд . Съгласно условията по договора, Microsoft получава всички права, преимущества и задължения на бизнеса на Nokia, включително мрежата от доставчици, клиенти и партньори. Сделката се подготвя от миналата година.<br /> <br /> Брандът Nokia всъщност ще продължи да съществува, като това, което остава от компанията, ще се съсредоточи върху производството на клетъчно оборудване /производственият департамент досега се наричаше Nokia Solutions and Networks (NSN)/. Финландците ще продължат да развиват и геолокационния си бранд Nokia Here, както и подразделението Advanced Technologies, разработващи технологии и занимаващо се с лицензиране.<br />