Ново изследване даде доказателства, че нашата планета е изпитала геологична пауза в периода преди 2.3 и 2.3 милиарда години и тогава не са се случвали почти никакви процеси на формиране на скали. Тази спяща фаза от развитието на Земята сигнализира за значима промяна в динамиката на тектониката и отваря въпроси за това как наистина са се формирали континентите. Учените очакват откритието да успее да даде по-добри детайли за това къде да се открият отлагания на геологически важни минерални ресурси.

Ерата на паузата е известна като Палеопротерозойска ера и тя се приема от геолозите като много вълнуващ период от развитието на планетата. Всичко е било много по-различно тогава. Дните са били с 4 часа по-къси. Атмосферата още не е имала много кислород. Започнали са първите глобални заледявания. И се е формирал първият суперконтинент на планетата – голяма земна маса , наречена Колумбия или Нуна. Учените искат да разберат възможно най-добре как е изглеждала тогавашната земя в сравнение с днешната. А геологичната пауза е продължила цели 250 милиона години, което е значим период от време дори по геологическите мащаби. Вулканите постепенно са утихнали значително и движенията на тектоничните плочи са били минимални. Възможно е причината за това да е била значимото охлаждане на земното ядро, но за установяването на истинността на тази хипотеза предстои още много работа. 

Източник: Обекти