Най-много сигнали за нарушения на Закона за защита на личните данни през миналата година е имало в сферата на финансовите, кредитните и осигурителните услуги. Това е записано в доклада на специализираната комисия, който беше приет от Народното събрание.
В документа е отчетено, че през 2009-та година 150 лица са подали сигнали за нарушаване на Закон за личните данните. По близо сто от тях са започнали производства, а за 50 е поискана проверка. <br /> <br /> Комисията за защита на личните данни е наложила и глоби на два от мобилните оператори и на една банка. <br /> В доклада е записано още, че се обмисля създаването на мобилни екипи, които да контролират дали се спезват правата на гражданите при обработването на личните им данни. <br />