73% от българите смятат, че основният проблем на природата у нас и околната среда е изсичането на горите. Тези данни представи Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF Дунавско карпатска програма.
Природозащитниците са направили съвместно проучване с агенция "Алфа рисърч" за това какви са обществените нагласи за опазването на природата в България.
От 27 август до 3 септември са анкетирани 990 човека. В проучването се посочва още, че проблем е незаконното строителство. Така са отговорили 58% от запитаните. 80% одобряват усилията на природозащитниците да се спре застрояването на планините и Черноморието. 71% са против строежите на нови хотели, писти и съоръжения в природните паркове Рила, Пирин, Стара планина, Витоша и Родопите.
Повече от половината анкетирани - 56%, смятат, че държавата е тази, която трябва да финансира неправителствените природозащитни организации. 23% смятат, че финансите трябва да дойдат от частни фирми. Според 77% държавата не прави достатъчно за опазването на природата. 55% не одобряват тъй наречените замени на държавни гори. По думите на Веселина Кавръкова в Европа държавните институции са основните, които подпомагат организациите.
"В Холандия чрез държавната лотария като механизъм се генерират съществени финансови приноси за неправителствените организации, обясни пред БЛИЦ Кавръкова. Нужно е да има неутрални фондове, в които да се разпределят средствата и да няма директна връзка между държавата и организациите в неправителствения сектор организация. Иначе ще възникне конфликт на интереси и ще спонсорирани организации ще прокарват определени политики.
В момента у нас неправителственият сектор е в много лошо състояние, защото американските организации, които го финансираха, се оттеглиха, откакто станахме член на ЕС.
Фондовете на ЕС са под администрирането на българските институции и тези организации, които критикуват държавната администрация, често са били отрязани от финансиране.
Обществото няма нагласата  да финаснсира такива организации - 38% заявяват, че не могат да отделят средства, 13% биха отделили до 10 лв., а 4,6% - от 20 до 60 лв.
Десислава Вангелова, БЛИЦ