Когато общественото мнение влезе в съдебната зала, съдът трябва да излезе от нея, повтори любимия си цитат адвокат Хари Хараламбиев, след като подзащитният му Кирил Рашков получи присъда 3,6 години затвор за закана за убийство. Тя е била отправена към Веселин Христев и Иванка Петрова на 23 септември 2011 година. Няколко часа по-късно племенникът им Ангел Петров бе прегазен с бус на метри от дома им в Катуница. Смъртта на момчето отприщи напрежението в селото, трупано с години.
&ldquo;Все още не са изготвени мотивите към присъдата, за да се изготвят по-убедителни доводи по отношение на присъдата, която ние атакуваме. В общ план твърдя, че обвинението не е доказано по несъмнен начин, и правя две искания - от една страна, съдът в Пловдив като възивна инстанция да отмени първоинстанционната присъда и вместо нея да постанови нова, която да признае Кирил Рашков за невинен.<br /> <br /> Ако не приеме доводите, че не е доказано обвинението, при всички случаи тази присъда се явява явно несправедлива с оглед необремененото му минало. Аз ще пледирам да бъде признат за невинен. Достатъчният ми опит като адвокат ме е лишил от илюзии. Аз бях повече от убеден, че Кирил Рашков ще бъде осъден и не защото е доказано обвинението по категоричен начин, а поради натиска на общественото мнение.<br /> <br /> Затова искам да бъде признат за невинен, но при условие че нашата теза не бъде споделена, ще искам да бъде намалено наказанието и да бъде постановена условна присъда. Хубаво е, че не чета сайтовете, тъй като не работя с компютър, но срещам неща, че съм Юда Искариотски, че съм предател, че съм се продал за три сребърника. Какво ли не. Аз съм над тези неща и казвам: Всеки човек има право на лично мнение. Но пък имам един девиз, който принадлежи не на кого да е, а на Данте Алигери: &ldquo;Следвай своя път, нека хората си бъбрят&rdquo;, коментира Хари Хараламбиев пред вестник &ldquo;Марица&rdquo;.<br /> <br />