България е на път да се сдобие с 45-ото си висше училище. Частният колеж по икономика и администрация в Пловдив е получил положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация за преструктурирането му в специализирано висше училище по сигурност и икономика. Ако Народното събрание позволи преструктурирането, частното висше училище ще може да обучава и магистри, пише в "Стандарт".
Според проекта за решение, публикуван на сайта за обществени консултации strategy.bg, частният вуз ще може да обучава студенти в три професионални направления - администрация и управление, икономика и национална сигурност. Направление &quot;Национална сигурност&quot; е изцяло ново за вуза, а от списъка с направления, по които ще се обучават студенти отпада досегашното направление туризъм, което бе с ниска акредитационна оценка - задоволителна. В проекта за решение няма никакви детайли по дадената положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация за преструктурирането на вуза, такава информация няма и на сайта на агенцията. <br /> <br /> Обявяването на колежа за специализирано висше училище ще позволи на записаните в него студенти да учат една година допълнително и да получат диплома за бакалавър вместо настоящата диплома професионален бакалавър, която се предоставя след 3-годишно обучение. Онези студенти, които държат да получат по-ниската степен, ще бъдат прехвърлени в други колежи, за което има дадено принципно съгласие от съвета на ректорите. По закон всяко специализирано висше училище има право освен бакалаври да обучава и магистри, както и доктори, при условие че докторската програма е получила акредитация. За момента няма сигнали колежът да има такива амбиции. <br /> <br /> Висшето училище по сигурност и икономика ще бъде третото частно висше училище, което ще обучава студенти в направление &quot;Национална сигурност&quot;, показва справка в рейтинговата система на висшето образование. С него университетите, които готвят кадри за системата на сигурността, ще станат 8. Не е ясно доколко вузът е успял да осигури ексклузивен преподавателски състав или ще разчита на преподаватели от други университети.<br />