ЧЕЗ обсъди предложението на потребителските организации за финансови преференции за клиентите на компанията, в това число и намаляване цената на електроенергията, съобщават от дружеството. Предложението беше повдигнато по време на среща на ЧЕЗ с представители на потребителските организации и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) в сряда,11 януари 2009 г.
От компанията смятат да обсъдят с Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) възможността за намаляване цената на електроенергията в Западна България от 1 април, ако бъде запазена практиката на тримесечно отчитане на електромерите. При връщане към едномесечно отчитане, това ще принуди ЧЕЗ да поиска по-висок процент на искано увеличение на цените от 1 юли тази година.
„Отчитането на период по-дълъг от 1 месец е работеща европейска практика, която носи ползи за компаниите и за клиентите им в дългосрочен план. За ЧЕЗ увеличаването на периода на отчитане е една от обективните възможности за намаляване на разходите за дейността и увеличаване на средствата за инвестиции в мрежата за подобряване показателите на качеството и сигурността на доставяната ел.енергия.
Необходимостта от инвестиции в мрежата бе ясно демонстрирана по време на газовата криза в началото на тази година. Разбираме, че за много домакинства в страната наред с качеството е много важна и цената на електроенергията, особено в ситуация на световна икономическа криза. Поради това от ЧЕЗ считаме предложението на потребителските организации за финансови преференции, включително и намаляване цената на електроенергията за възможни в условия на запазване на тримесечното отчитане. Това обаче ще е възможно само, ако компанията не бъде принудена да прави допълнителните разходи, свързани с преминаването към едномесечно отчитане”, коментира Любош Павлас, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
През последния месец ЧЕЗ разшири каналите за деклариране на равни месечни вноски, припомнят от разпределителното дружество. Заявления вече може да се подават не само в центровете за обслужване на клиенти, но също на телефон 0700 10 010, чрез изпращане по пощата или факс, както и чрез Интернет страницата на компанията. През януари 2009 г. компанията започна да изпраща до клиентите бланки за деклариране на равни месечни вноски. От началото на годината до 10 февруари 2009 г. близо 25 хиляди клиенти на ЧЕЗ са се възползвали от възможността да променят равните си месечни вноски. /БЛИЦ