169 деца от домове са осиновени от чужденци миналата година. През 2007 г. техният брой е бил 85. Това съобщи министърът на правосъдието Миглена Тачева. Тя добави, че Съветът по международните осиновявания през 2008 г. е разгледал 1064 досиета за осиновявания, при 283 за 2007 г. и 96 за 2006 г.
Предстои да бъде ускорена процедурата за осиновяване, което ще намали броя на децата, настанени в домове. Това ще стане след като бъде приет окончателно новият Семеен кодекс, в който се предвижда децата да бъдат вписвани в регистър за осиновяване 6 месеца след като бъдат настанени в дом. Според сега действащата уредба, за да бъде осиновено дете, трябва да има съгласието на родителите, въпреки че те са го оставили в дом на грижите на държавата. “Преди с години не можехме да намерим майка на някое дете”, коментира Тачева. Тя уточни, че ако някой родител не е съгласен изоставеното му дете да бъде осиновено, може да обжалва решението за това в съда.
Предвижда се създаването на регистър на осиновителите, както и такъв на осиновените деца. По думите на Тачева има драстична разлика между броя на децата, които са в домовете и този на разгледаните досиета. Става въпрос за около 1400 деца.
Десислава Вангелова, БЛИЦ