Запасите от петрол и петролни продукти на България възлизат на малко на 1 млн. тона. Това заявява служебният министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, в отговор на депутатско питане.

„По последни данни, отнасящи се за октомври, създадените от страната ЗИС, възлизат общо на 1 001 038, 117 тона“, уточнява министърът.

Страните-членки на Европейския съюз са задължени да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти. Решението е взето през септември 2009 г.

България създава запаси за извънредни ситуации (ЗИС) със Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, който влиза в сила от 15 март 2013 г. Основната цел е да се осигури снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната.

България като нетен вносител на енергийни продукти трябва да поддържа запаси за минимум 90 дни среднодневен нетен внос.

Агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ осъществява държавния надзор върху създаването, съхраняването, обновяването, ползването и възстановяването на ЗИС.

Нивата на ЗИС се определят ежегодно и се поддържат за период от 12 месеца (от 1 юли не текущата година до 30 юни на следващата календарна година).

Изчисленията са въз основа на база данни на Националния статистически институт, според който среднодневният нетен внос за предходната 2021 г. възлиза на 12 698 тона. Спрямо него общото ниво на ЗИС, обезпечаващи 90 дни среднодневен внос на съответните енергийни продукти, които страната ни трябва да поддържа за периода от 1 юли 2022 до 30 юни 2023 г. възлиза на 1 142 837 тона, съобщава БГНЕС.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук