Надзорният съвет на Агенция "Пътища" и изземвал правомощия, които според правилника са били отговорност на изпълнителния директор. Това е основният мотив за оставката на Димитър Иванов, който беше изпълнителен директор на НАПИ само два месеца.
Надзорният съвет си присвоява функции и се държи като управленски орган, заяви Димитър Иванов по Нова телевизия. По думите му това му е попречило да организира екипа, така че всеки да си знае правата и задълженията. Според Иванов проблемите в Агенция "Пътища" могат да се решат, когато има експертен екип. Той потвърди, че е имал здравословни проблеми и в негово отсъствие Надзорният съвет е провел съвещания, и е започнал да изисква действия с определени управленски задачи. Димитър Иванов е споделил за проблемите с премиера Сергей Станишев, който е посъветвал да се намери баланса в отношенията изпълнителен директор - Надзорен съвет. Това обаче не беше постигнато, каза подалият оставка Иванов.
За два месеца, през които заемаше поста, е направена ревизия в цялата агенция. Открити са 19 млн. лева недекларирани фактури и 210 млн. лева непланирани разходи за текущ ремонт. Според Иванов трябва да се спре практиката на подписване на договори без предварителното им финансово обезпечаване.
Когато има размиване на отговорностите, не може да се постигне прозрачност в отделните сфери на работа, каза още Димитър Иванов.
Димитър Иванов подаде оставка миналата седмица, след като вицепремиерът Меглена Плугчиева съобщи, че се обмисля неговата смяна заради влошено здравословно състояние. /БЛИЦ