Добричкият окръжен съд възобнови делото по спора между СУ „Св. Климент Охридски” и Държавния културен институт - Културен център „Двореца”, кой има право да управлява части от недвижимия имот „Двореца” в Балчик, съобщава "Стандарт", като се позовава на съдебната палата в града. Двете страни спорят, кой, коя част от 200-те дка ще стопанисва.
Делото бе спряно от добричкия окръжен съд на 21.05.2008 г., за да се изчака изхода на друг процес във Върховния административен съд.

Окръжните магистрати в Добрич отхвърлиха исканията на СУ „Св. Климент Охридски” и на ДКИ - Културен център „Двореца” за събиране на нови доказателства по делото и му даде ход по същество. Процесуалният представител на Алма матер помоли да бъде уважена жалбата им срещу решение на районния съд в Балчик от 27.07.2007 г.

Пресцентърът на добричкия окръжен съд припомня, че с този акт първата съдебна инстанция е признала за установено, че висшето учебно заведение не притежава права на управление върху стопански двор с разсадник, две административни сгради, две оранжерии и складове. Балчишкият съд е приел, че СУ „Св. Климент Охридски” не доказва правото си на ползване върху процесните имоти.

Съдът посочва, че заповедта на министъра на културата от 1955 г., с която СУ „Св. Климент Охридски” удостоверява правата си, регламентира предоставянето на правото на ползване на имотите, собственост на българската държава.

Към него момент обаче спорният имот е бил румънска собственост. Българската държава придобива право на собственост върху „Двореца” през 1970 г.

ВУЗ-ът се аргументира с няколко решения на ВКС и на ВАС, че университетът има права на управление върху Ботаническата градина в Балчик. Върховните инстанции са приели за установено, че през 1955 г. на Комитета за култура и изкуство е била предоставена за ползване почивната станция в района на "Двореца", а на Ботаническата градина - „парковете, заедно с необходимите градински сгради, парници и съоръжения” за обучение на студентите.

Последният акт на петчленен състав на ВАС от 6.4. т. г. отменя изцяло решение на МС от 28.08.2007 г. „за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот – публична държавна собственост на ведомства”. От своя страна представителят на "Двореца" пък помоли съда да потвърди решението на Балчишкия районен съд. /БЛИЦ