Какво да очакват българите за цените на горивата у нас? Ще продължават ли да скачат и до какви нива може да стигнат? "Стандарт" потърси мнението на Валентин Златев, генерален директор на "Лукойл България".
<strong><hr /> - Г-н Златев, как ще коментирате случващото се на пазара на петрол в момента и какви са тенденциите?<br /> </strong>- Първо, наблюдаваме глобална икономическа криза, както и в България, и очевидно през тази година тя ще бъде в най-тежката си форма. Икономическите проблеми се изострят от ситуацията в Гърция, Италия, Португалия и невъзможността да се намери политическо съгласие по какъв точно начин да се излезе от кризата в тези страни. Освен всичко това има и потенциална заплаха от военна криза след обявяването на санкциите срещу Иран и вероятността за военен удар срещу него. На днешна дата практически Ирак изнася 1/3 от капацитета си на нефт, Либия е със значително намален добив, Иран наложи частично ембарго към част от Европа. В резултат на международните пазари нефтът е в намалени количества. Търсенето не е спаднало, напротив - страни като Китай и Индия, които почти нямат собствен добив, са го засилили. Това създава напрегната ситуация на пазарите и, общо взето, перспективата не е добра, тъй като не се вижда откъде биха могли да дойдат допълнителните количества, за да компенсират намаления експорт. Останалите производители като Венецуела, Русия и други не са в състояние толкова бързо да увеличат добива и няма как да компенсират тези количества. Това обяснява защо цените на нефта достигат такива рекордни стойности и поне близката перспектива по нищо не подсказва, че те биха се намалили. Към това прибавяме и колебанията в курса на долара, тъй като нефтът се търгува в долари.<br /> <br /> <strong>- Какви са най-оптималните цени на петрола за бизнеса и потребителите?<br /> </strong>- Както г-н Вагит Алекперов (президентът на &quot;Лукойл&quot;-б.р.) изтъкна при последното си посещение в България, ние считаме, че цени от порядъка на 80-100 долара биха били оптимални и отговарят на икономическата ситуация.<br /> <br /> За съжаление обаче ние не можем да влияем като нефтена компания върху цените на нефта, това е въпрос на международна конюнктура и пазар. ОПЕК е международната организация, в която участват държавни ръководители и министри на нефтената промишленост, и която взема решения относно добива на нефт и неговата стойност. Много важно е да се разбере, че нефтените компании сме най-заинтересовани от това нефтът да има ниска стойност, за да може да преработваме повече, да продаваме повече и да сваляме себестойността на преработката. По този начин бихме могли да реализираме и повече печалби. Ние сме също толкова потърпевши от високите цени на нефта, колкото и крайният клиент, и по още една причина - при тези цени правителствата започват да влагат огромни ресурси в търсенето на алтернативни източници на енергия, което несъмнено свива нашите пазари.<br /> <br /> <strong>- Каква е причината в някои европейски държави цените понякога да са по-ниски?<br /> </strong>- По-ниски са цените в страни като Малта, Кипър, Румъния, Словения, Литва и Люксембург. В част от тези държави или ДДС, или акцизите са по-ниски от тук, а в Люксембург и двете са на минимални нива, което обуславя по-ниската крайна цена. Друг фактор е наличието на собствен нефт, какъвто е случаят например с Румъния, където и законодателството осигурява известна защита на местното производство. На трето място ЕС налага стандарти, които предполагат еднакъв краен продукт на пазара. Технологията, по която се произвежда този продукт, се предлага от няколко компании по света и тя е почти еднаква като стойност за всички компании. При еднаква цена на нефта, сравнима стойност за преработка и приблизително еднакъв краен продукт, е логично цените да са много близки. Проблемът е, че ние в България направихме нужните инвестиции, за да отговарят светлите горива на стандартите Евро 5, но мазутът, тъмните горива са все още с по-високо съдържание на сяра, което ни принуждава да ги продаваме само на по-екзотични пазари, където няма екологични ограничения. За да постигнем оптимална себестойност на производството, ние започнахме да правим инвестиция от 1,5 млрд. долара, за да приведем завода на най-високо технологично ниво и да достигнем минимална себестойност на производството. У нас има и някои необходими допълнителни разходи, като тези по Наредба 3, Наредба 18 и изискванията за задължителните запаси, които също до известна степен оскъпяват крайната стойност. Но искам да подчертая, че ние по никакъв начин не оспорваме тяхната необходимост.<br /> <br /> <strong>- Освен поевтиняване на петрола има ли друга мярка, която може да доведе до намаляване на цените на горивата в България?<br /> </strong>- Най-същественият фактор, разбира се, е нормализирането на международните цени. Акцизите и данъците у нас не са високи и ние не виждаме особено поле за действие за тяхното намаляване, но това е въпрос на държавна политика. Единственото, което реално би могло да се направи в тази насока, е евентуално премахване и отлагане за известно време на биодобавките, което ще се отрази на стойността на крайния продукт.<br /> <br /> <strong>Кристиан КОСТУРКОВ</strong>, в. <a target="_blank" href="https://www.standartnews.com/">&quot;Стандарт&quot;</a>