Затворите ще получат безвъзмездно 35 тона краве сирене и 6 тона кашкавал от държавния резерв и военновременните запаси, реши правителството.
Продуктите са освободени, тъй като надвишават предвидените нормативни количества за съхранение в резерва. Решено е те да запълнят нуждите на затворите до приключването на новите обществени поръчки за фирми доставчици на храна, твърди &quot;Стандарт&quot;.<br /> <br /> В края на март министърът на правосъдието Диана Ковачева съобщи, че трима души са били уволнени от Главна дирекция &quot;Изпълнение на наказанията&quot; на Министерството на правосъдието, след като е установено, че има забавяне на обществената поръчка за доставката на храна за затворите. <br />