Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност /КУИППД/ внесе иск в Софийския градски съд за отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност 7 050 251,77 лв. на Костадин Хаджииванов от Петрич, съобщиха от комисията.
Териториалната дирекция на КУИППД започна проверка срещу Костадин Хаджииванов, президент на футболен клуб &quot;Беласица&quot;, известен като Коце Маца, след постановена присъда от 9 декември 2008 г. на Окръжния съд на гр. Аугсбург &ndash; Германия, влязла в сила на 21.01.2009г., за укриване на облагаеми доходи. <br /> КУИППД образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу Хаджииванов през февруари 2009 г. <br /> <br /> В хода на извършената проверка се събраха данни, че за периода 1985 г. &ndash; 2008 г. Хаджииванов има законни приходи от трудов и осигурителен доход, доходи от продажбата на недвижимо имущество и движими вещи в размер на 4 201,4 минимална работни заплати за страната, а е извършил разходи за закупуване на недвижими имоти, движими вещи, дружествени дялове, разходи за задгранични пътувания, разходи за издръжка, разходи за мобилни телефони и др. в размер на 18 792,35 минимални работни заплати. Явява се отрицателна разлика от 14 620,4 минимални работни заплати, за които не са установени законни източници. <br /> <br /> Въз основа на събраните доказателства, КУИППД внесе иск в съда за завеждане на дело за отнемане в полза на държавата на следното имущество: 3 апартамента в София, недвижим имот с построена върху него жилищна сграда с площ от 100 кв. м. в гр.София, поземлен имот в гр. Петрич заедно с построения в имота ресторантски комплекс &bdquo;Яворите&rdquo;, 2 ниви с обща площ от 3 дка в местността &bdquo;Бухото &ndash; Поляните&rdquo; (Неволница), 4 леки автомобила, 5 товарни автомобила, 25 дружествени дяла от капитала на &bdquo;Емко&rdquo; ООД, 50 дружествени дяла от капитала на &bdquo;Саут стар холдинг&rdquo; ЕООД, дружествените дялове в капитала на &bdquo;Калисто&rdquo; ООД; дружествените дялове в капитала на &bdquo;Юсат - Европа&rdquo; ООД, дружествените дялове в капитала на &bdquo;Рондиа спорт&rdquo; ЕООД, акциите в капитала на професионален футболен клуб &bdquo;Беласица&rdquo; АД, както и сумата от 312 609,67 лв. &ndash; налична в 5 банкови сметки.&nbsp;<br /> <br /> Делото за отнемане в полза на държавата ще се води в Софийския градски съд. <br />