Икономическите мерки и ефектите от поскъпването на ел. енергията за бита и бизнеса обсъдиха експерти в студиото на "Референдум". 

"Урок номер едно в икономиката е, че ресурсите се оскъдни и че няма безплатен обяд. При рекордно хвърчащи цени на енергоресурсите и въглеродните квоти в исторически план, изкуственото “замразяване” на ръста на цената на ел. енергията за бита се компенсира от по-високата цена за индустрията на нерегулирания пазар, за предприятията в енергетиката и в крайна сметка винаги излага на риск пари на данъкоплатците.

Натрупаните дефицити по веригата на производство, пренос и доставка водят до декапитализиране на енергийната система, липса на инвестиции и поддръжка на стратегическа инфраструктура, режим на тока и потенциално напускане/национализация на частни инвеститори от енергийния сектор.

А родният бизнес е смазан под тежестта на непосилните комунални сметки, производствена инфлация и спад в приходите.

Ако предприемачите не виждат светлина в тунела, не инвестират или затварят кепенците, минирайки растежа, покачването на стандарта на живот и благоденствието на цялата икономика", обобщи след участието си в предаването икономическият анализатор Кузман Илиев.