Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ наложи имуществена санкция от 250 000 лв. на „Софийска вода” АД, за извършено нарушение по чл. 18, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от комисията.
Производството е образувано по самосезиране, във връзка с постъпили сигнали от граждани и редица публикации в пресата за преустановено водоподаване в жилищни сгради.
КЗК установи, че, в периода май - юни 2008 г., „Софийска вода” АД едностранно е прекратила водоснабдяването на жилищни сгради в ж.к. Люлин, гр. София, поради неплащане на текущите сметки на абонатите, за продължителен период от време.
Проучването показва, че дружеството се е възползвало от господстващата си позиция на пазара на ВиК услуги и е пристъпило към най-лесната възможност – спиране на водоподаването, без да са изчерпани всички варианти за събиране на вземанията, предвидени в българското законодателство, като например издаване на изпълнителен лист срещу длъжниците.
Комисията счита, че подобно поведение представлява злоупотреба с господстващо положение, уврежда интересите на потребителите и ги лишава от жизнено необходима услуга. /БЛИЦ