В България на 1000 раждания се падат по 1 370 аборта, сочат данни на Българското дружество по акушерство и гинекология, цитирани от Медиапул.
Според официалните данни на Националния статистически институт от 2007 г. срещу 74 495 раждания има 37 272 аборти. Абортите обаче са много повече от регистрираните, защото в статистиката се отчитат интервенциите, извършени в държавните заведения, заяви проф. Никола Милчев, председател на Българското дружество по акушерство и гинекология.

По данни на НСИ страната ни е на второ място в Източна Европа, след Украйна и Русия, по брой аборти. Във възрастта между 15 и 19 години абортите са 38.5 на хиляда забременели момичета, срещу 40 раждания на хиляда.

У нас средната раждаемост на ромската жена е 3.2 деца, на туркинята – 2.4 деца, а българката ражда средно 1.8 деца, допълни проф. Никола Милчев. Той цитира извадка от доклад на ООН за репродукцията от 12 март т.г., според който за 40 години българите са намалели с 3 млн.

Българското дружество по акушерство и гинекология и Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве предлагат в училищата да се въведе задължително програма за сексуално образование. С цел намаляване броя на абортите двете организации инициират кампания за по-висока сексуална култура сред учениците. Предлага се въвеждане на строг режим за отчитане на абортите в страната и специален телефон за информация, свързана със сексуалната култура.

Според изследване на Българската асоциация по семейно планиране през 2006 г. сексуалният дебют на подрастващите настъпва на 15-16 години. В 70 на сто от случаите при първия сексуален акт се използва презерватив като предпазно средство.

При 50 на сто от двойките предпочитан метод за предпазване от забременяване е прекъснатият полов акт. Контрацептивните хапчета са вредни според 50 на сто от интервюираните. Според проучването сред учениците един от основните информатори за сексуално здраве е интернет и много често данните са от непроверен и недостоверен източник. /БЛИЦ