Преди няколко дни бе оповестен списъкът на допуснатите кандидати до конкурса за шеф на Националния военноисторически музей (НВИМ): полк. Станчо Станчев, о. р. подполковник инж. Благой Миленов и д-р Соня Пенкова. Самият конкурс ще се проведе на 5 август.
За полк. Станчев кандидатстването и евентуалното спечелване на конкурса би изглеждало като естествено продължение на кариерата му в областта на военната история. Преминал e през всички етапи на развитието като военен историк: аспирант, служител в Института по военна история, началник на архива на ГЩ, а сега е началник на Центъра по военна история. Може би единственият му недостатък е, че не познава същността на музейната работа и батаците, които трябва да оправя в музея. Малцина са хората от НВИМ, на които той може да разчита и на които да се опре поне при първите си стъпки като директор. Положителен обаче е фактът, че се ползва с личната подкрепа на военния министър Аню Ангелов<br /> <br /> Инж. Благой Миленов е работил в музея 15 години и е бил негов зам.-шеф. Отстранен е в началото на 2009 година от тогавашния военен министър Николай Цонев, защото предотврати криминалната разпродажба на германските танкове &bdquo;Майбах&rdquo; през есента на 2008 година. (Вече спечели съдебните дела за незаконното си уволнение.) Преди това е бил преподавател по история на военното изкуство във ВА &rdquo;Г.С.Раковски&rdquo; и строеви офицер &ndash; командир на танкови подразделения. Положителното при него е, че познава много добре обстановката в музея и има на кого да се опре при отстраняване на батаците. Опасенията са, че може да се поддаде на реваншистки настроения спрямо Соня Пенкова и приближените й.<br /> <br /> Несъмнено най-интересната личност сред кандидатите е д-р Соня Пенкова. За да имаш смелост да се кандидатираш за такъв мъжки пост (няма данни някъде по света жена или неслужил в армията човек да е началник на военен музей) трябва да притежаваш безспорни качества, които да ти позволяват пълноценно да изпълняваш тази мъжка, за сега, роля. Тя има качества и никой не отрича това, но дали са необходимите на един директор на национален военен музей?<br /> <br /> Соня Пенкова (по онова време Димитрова) започва кариерата си като музеен работник в средата на деветдесетте с протекциите на свекъра си полк. Димитров от свързочни войски. До декември 1996 година е историчка в отдел &bdquo;Фондове&rdquo; и отговаря за колекцията &rdquo;Ордени и медали&rdquo;. След напускане на началника на отдела е издигната на неговия пост и изпълнява тази длъжност до април 2001 година, когато е назначена за зам.-директор на музея по музейната част. На този пост я завари и смърта на директора на НВИМ полк. Петко Йотов, а малко след това, със заповед на министър Николай Младенов, е назначена за и. д. директор. За целия този период &ndash; от декември 1996 до декември 2009 година - тя пряко или косвено отговаря за отдел &bdquo;Фондове&rdquo;, а от април 2001 година и за отдел &rdquo;Научно-експозиционен&rdquo;, т.е и за експозицията на музея.<br /> <br /> През това време в нейния ресор са станали ред безобразия, най-значимите от които са:<br /> &bull; през есента на 1997 г. от фондовете на музея изчезват три броя пистолети &bdquo;Браунинг&rdquo;, &bdquo;Хайнел&rdquo; и &bdquo;Валтер&rdquo;. Първите два са принадлежали на ген. Владимир Стойчев.<br /> &bull; През 2002 г. от фондовете изчезва един от символите на музея &ndash; тракийският меч &bdquo;Акинак&rdquo;.<br /> &bull; Комплексната ревизия през 2005-2006 г. констатира около 50 липси на хладно и огнестрелно оръжие, като сред тях са и 10 бр. пистолети &bdquo;Люгер&rdquo;<br /> &bull; През есента на 2007 г. от експозицията изчезват две маршалски звезди и два възпоменателни медала от свадбата на Фердинанд.<br /> &bull; През пролетта на 2008 г. е констатирана липсата от експозицията на два наградни пистолета &bdquo;Макаров&rdquo;.<br /> &bull; В началото на 2009 г. от експозицията изчезва ятаган.<br /> &bull; Повече от девет години в южната част на двора на произвола на съдбата са изоставени около 30 експоната (оръдия и автомобилна техника), превърнати в скраб от престъпното безхаберие. Сред тях има експонати от световно значение.<br /> &bull; Девет години най-големите хранилища на музея за оръжие и картини стоят необорудвани и експонатите са по земята или подпрени на стените.<br /> &bull; Деветнадесет години стоя неприета колекцията от огнестрелно и хладно оръжие, подарена на музея от Пенчо Кубадински, като бройката и качеството на наличното съществено се различава от приетото.<br /> &bull; По неизвестни причини почти нищо от музейните сбирки и полковите музеи на закритите поделения не постъпи в НВИМ.<br /> &bull; От огромното по количество и по вид въоръжение на редуцираната ни армия в музея са приети единични екземпляри.<br /> &bull; Всички проверки от 2005 г. насам констатираха фрапиращи пропуски във воденето на музейната документация и въобще в дейността на отдел (понастоящем дирекция) &rdquo;Фондове&rdquo;. Особено показателен е в това отношение е докладът на Инспектората на МО за извършената проверка през 2009 г.<br /> &bull; Констатирано е ощетяване на музея при изпълнение на обществените поръчки с фирма &bdquo;Арка&rdquo; с над 52 000 лв. За това пряко отговаряше г-жа Пенкова.<br /> <br /> Този списък може да бъде още много по-дълъг, но и това е достатъчно, за да се видят &bdquo;безспорните&rdquo; професионални качества на г-жа Соня Пенкова. Тя наистина притежава качества. Та как иначе ще бъде толкова близка с хора от кабинета на президента Георги Първанов, с бившия министър на отбраната Николай Цонев, с настоящия зам.-министър на отбраната Августина Цветкова, с последния шеф на прословутото &bdquo;шесто управление&rdquo; на ДС Димитър Иванов и т. н. Благодарение на тези си, а и други качества, е успяла да закупи от жилищния фонд на МО голям апартамент като крайно нуждаеща се при положение, че притежава два собствени.<br /> <br /> На изкушените да се ровят в архивите може да се предложат следните документи:<br /> &bull; Докладна записка на главния инспектор на МО до министър Близнаков № -ЕФ-580/20.02.2006г.<br /> &bull; Констативен протокол за извършена ревизия на 24-25.10.2006 г.<br /> &bull; Протокол за охранително обследване от 11.11.2005 г.<br /> &bull; Протокол от ревизия с рег. номер 21-15-10/21.02.2006 г.<br /> &bull; Протокол с вх. номер Ф-891/07.04.2006г.<br /> &bull; Доклад на инспектората на МО по проверка на докладна записка рег.№ 13-00-1035/13.08.2009 г.<br /> <br /> Независимо как ще завърши конкурсът на 5 август за нов шеф на НВИМ, агенция БЛИЦ възнамерява да сезира директно Главна прокуратура. Софийска военноокръжна прокуратура досега не само не се е самосезирала от публикациите в медиите за далаверите в музея, но е отказала да образува проверки по шест преписки, които са й изпратени от военна полиция, от военно контраразузнаване и от инспектората на МО.<br /> <br /> <strong>Ганчо Каменарски, БЛИЦ</strong><br /> [email protected]<br /> <br />