Абсурдите около наказателното производство срещу групата на Димитър Желязков-Митьо Очите продължават, пише "Флагман". 

Според прокуратурата несебърският бос и още десетима души са отговорни за престъпления (рекети, побои, палежи и др.) в периода 2013 – 2018 г. Съдебното производство обаче вече четири години или не може да тръгне, или ако тръгне, пак се връща в начален етап заради юридически неуредици. Последната от тях е свързана с разпореждане на съдия Петя Крънчева от 23 ноември.

Припомняме, че след закриването на Специализирания наказателен съд (СпНС) миналата година делото бе прехвърлено към Софийския градски съд (СГС). За председател на съдебния състав бе определена именно съдия Крънчева. Първоначално тя излезе със становище, че СГС не е компетентен да гледа делото. Стигна се до спор за подсъдност, който бе решен от Върховния касационен съд, който опроверга тезата на съдийката.

Сега Петя Крънчева обаче е установила, че неправилно миналата година делото е било разпределено на нея. Според Крънчева процесът следва да се води от съдията, която го е гледала в СпНС – Лилия Георгиева. Крънчева е описала тезата си в разпореждането от 23 ноември, което не подлежи на обжалване или протест.

Тя посочва, че в СпНС в периода 2019 – 2021 г. е имало три разпоредителни заседания във връзка с проблеми от различни естество и връщане на делото на прокуратурата. При всяко рестартиране на процеса съдия-докладчик обаче си оставала Лилия Георгиева.

При закриването на Спецсъда се оказва, че делото пак е на стартовата линия. Петя Крънчева смята, че казуси като този е пропуснато да бъдат уредени от Народното събрание със съответните поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ) и подлежат на тълкуване.

„Според настоящия съдия - докладчик, волята на законодателя в ЗИД на ЗСВ, в насока прекратяване работата на Специализираните съдилища, като се уредят въпросите с подсъдността на неприключилите пред тях дела, обосновава логично аргумента, че когато по делото са проведени процесуални действия, довели до определяне на случаен принцип на съдия - докладчик /в случая съдията - докладчик на СпНС, 12 състав - съдия Лилия Георгиева/, който съдия се е запознал с делото, е разглеждането на същото това дело да бъде продължено от съдебен състав с участието на този съдия - докладчик.

Обратно, ако по делото не са извършвани каквито и да е подготвителни действия за разглеждането му в съдебно заседание, тогава делото следва да се изпрати по подсъдност на съответния съд, в който да се определи нов съдия – докладчик“, се посочва в разпореждането на Петя Крънчева.

Според нея в случая са нужни „усмотрение и коментар“ от административния ръководител на Наказателното отделение при СГС относно разпределението на делото. Това е Руси Алексиев, който е и зам.-председател на съда.

Към петък – 8 декември, ситуацията бе висяща, показа справка на „Флагман“. Руси Алексиев не е взел решение по казуса. Възможно е да има развитие идната седмица.

Лилия Георгиева към настоящия момент правораздава в СГС, което е още един аргумент на Крънчева, че именно колежката й трябва да продължи да гледа делото срещу Митьо Очите и компания.

Неуредиците около наказателното производство, които продължават вече четири години, обаче повдигат въпроса за възможен окончателен провал на прокуратурата (и изобщо на правораздавателната система) поради изтичане на давностния срок.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук