“Таксите в частните училища трябва да паднат с ¼ след като бъде приет новия Закон за предучилищно и училищно образование”, прогнозира министърът на образованието Сергей Игнатов.
Основното и средното образование ще бъдат разделени вътрешно на 2 етапа. След 10-ти клас децата ще получават сертификат след външно оценяване, след което до 12-ти клас ще могат да се специализират. Професионалните гимназии, които сега са държавни, ще преминат към общините, каза при гостуването си в Нова телевизия образователният министър Сергей Игнатов. <br /> <br /> Той представи и новия проектозакон за предучилищното и средното образование, който предвижда целодневно обучение до седми клас и разделяне на образованието на 4 етапа. Очаква се до две седмици проектозаконът да мине през Министерски съвет.<br /> <br /> &nbsp;&quot;Изключително амбициозен и динамичен е този закон и той трябва да направи следващата крачка към развитието на индивида. Децата все още са под властта на тези държавно-образователни изисквания, насочени като обем и съдържание към академичното знание. С новия закон образователната система ще се преобразува към едно по-практическо обучение. Законът дава свобода на учителите и учениците, ние дори мислехме да дадем още по-голяма автономност, но се спряхме на този вариант. Законът е абсолютно реалистичен. Неговата приложимост зависи от желанието на учителите да съдействат за въвеждане на промените, а те имат това желание, защото текстовете се писаха с активното им участие&quot;, защити новата&nbsp; разработка шефът на образователното министерство. <br /> <br /> Ще се премахнат ограниченията за броя на учебниците по определен предмет. Амбицията като цяло е училището да стане по-гъвкаво.<br /> <br /> &ldquo;Учениците ще могат да участват в управлението на училището, дори със съвещателен глас в обществения съвет. По-голям граждански контрол над средствата и политиката, особено на потребителите на образованието - родители, община и т.н. &rdquo;, каза Игнатов.<br /> <br /> От днес законът тръгва на съгласувателна процедура. Образователният министър се надява проектът да получи широка подкрепа в парламента.<br /> <br /> С измененията от 2013 г. държавата ще плаща за образованието и в частните училища. В Словения държавата плаща 60% от образованието в частните учебни заведения, ние даваме само 25%. <br /> <br /> &quot;Няма механизъм да принудим обаче училищата да се съобразят и да намалят таксите&quot;, призна Игнатов.<br /> <br /> <br /> <br />