През последните 6-8 месеца вече имаме партньори в България, на които ОЛАФ има доверие. Липсва обаче сътрудничество между отделните части на българската администрация и се засилва чувството, че съществува мрежа, която се намесва в добрите съвместни постижения. Това заявиха говорителят на ОЛАФ Алесандро Бутиче, съветникът на генералния директор на ОЛАФ по антикорупционните въпроси Волфганг Хетцер и ръководителят на отдел „Селско стопанство” на ОЛАФ Елизабет Шпербер на семинар, организиран от клуб "Журналисти срещу корупцията" и Прокуратурата на Република България, съобщава Дарик радио.
България преживява много чувствителен период. Тя трябва да убеди международното обществено мнение, че води борба с корупцията, а нейните органи защитават финансовите интереси на общността, заяви говорителят на ОЛАФ Алесандро Бутиче.
Волфганг Хетцер подчерта, че трябва много работа до следващия доклад на Еврокомисията по разследването на корупционни случаи. Той отбеляза, че през последните 6-8 месеца ОЛАФ вече има партньори сред правителствените служители, на които имат доверие. Елизабет Шпербер посочи, че първият проблем е липса на сътрудничество между отделните части на българската администрация и че се засилва чувството, че съществува мрежа, която се намесва в добрите постижения, които ОЛАФ изгради съвместно с България. Тя назова период на застой последните няколко месеца поради непрекъснатите промени в Държавен фонд „Земеделие”.
Период на кризисен мениджмънт пък нарече последните месеци вицепремиерът Мeглена Плугчиева. Тя каза, че подготвен пакет от законопроекти, които включват мерки срещу корупцията и опростяване и съкращаване на процедурите, мерки в данъчната политика, в наказателния и наказателно-процесуалния кодекс, в търговския закон, с които да се въведе условие за липса на публични задължения, в данъчно-процесуалния кодекс, в закона за задълженията и договорите, така че всички плащания над 5000 лева да бъдат по банков път, закона за ДДС, закона за концесиите, където да се предотврати участието на свързани лица с публични задължения. В близко време те ще бъдат внесени в Народното събрание. /БЛИЦ