Съществува реална опасност от нов разлив на река Тунджа до ямболското село Завой. За да се избегнат наводненията е необходимо почистване на коритото и изграждане на дига с дължина 500 метра.
Земеделска земя и дворове се наводняват всяка година при пълноводие на река Тунджа в участъка до село Завой.<br /> <br /> Последният случай на наводнение е след покачване нивото на река Тунджа от 5 януари. Комисия, назначена от областния управител Таня Димитрова, е констатирала силно ограничена проводимост на речното корито в следствие на израснали дървета, наличие на изкоренени и паднали клони, растителност, препречваща течението на реката, както и образувани наносни острови.<br /> <br /> Опасният участък е с дължина 2300 метра, като предписанията са да бъде изградена дига по левия бряг на реката с дължина около половин километър. След изготвяне на проекта ще се престъпи към процедурата за внасяне на предложение в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за отпускане на необходимите средства.<br /> <br />