Когато посредник е държавата, няма рискове за заминаващите на работа в странство. Но ако човек прибегне до услугите на фирма, непременно трябва да провери дали е регистрирана, съветва в утрешния си брой в. “24 часа”.
Проверете лиценза по букви, гласи първото правило. Документът трябва да е подписан от министъра на труда и социалната политика, да е в срок на валидност, всички предлагани услуги да са изброени подробно. Търсещите работа трябва да внимават за точността на названията, защото дори една буква разлика може да означава, че няма връзка между удостоверението и юридическото лице.
Договорите с посредника се изготвят писмено в два екземпляра, а преди заминаването си наетият на работа трябва да получи и писмен индивидуален договор, подписан от чуждия работодател, с превод на български език. Срок на договора, конкретната длъжност, работното време, почивките и битовите условия са също важни подробности наред с размера на трудовото възнаграждение.

Вземете телефон на посолството, съветват още от вестника. Полезно е човек да има и други адреси и телефони – на полицията, на инспекцията по труда в съответната държава.
Некоректни фирми събират какви ли не такси от кандидатите за работа. Затова е важно да знаят, че за тяхна сметка са единствено разходите за превод и легализация на документите.
За заминаващите на работа по междуфирмени договори важи правилото, че им се полагат командировъчни. Това е защото те са командировани при чуждия работодател от българския и запазват трудовите си правоотношения с него. Подобни са условията по популярната европейска програма AUPAIR, която осигурява на младите настаняване в приемни семейства, както и международните културни програми за студентите. /БЛИЦ