Област Пловдив отчита реално съвкупно производство с близо 9% повече от нивото преди кризата.  Градът и регионът държат условно второ място след столицата по общо социално-икономическо състояние. Това сочат данните от Последното изследване на „Показатели за развитие 2016” на Института за пазарна икономика.
Изследването сравнява икономически и демографски и други показатели от 2014 година насам, съобщава "Марица". Макар и в Южен Централен район възстановяването все още да не е налице, област Пловдив е съществено изключение. Единствено столицата е класирана с най-висока оценка по този показател, веднага след нея идват Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе. Според изследването това се дължи на значителните инвестиции в няколко бързорастящи сектора, като аутсорсинг индустрията и производството на части за коли в града под тепетата.

Профилът на оценените като „области в добро социално-икономическо отношение” е следният: добра икономика и пазар на труда, относително високи местни данъци и такси, сравнително добро състояние на образованието и здравеопазването, но лошо на реда и сигурността. Другите характеристики на „второто място” са отрицателен естествен прираст на населението, но все още относително добра възрастова структура. Тук обаче Пловдив пак е с едни гърди напред, тъй като е сред три от петте области с положителен механичен прираст. Тоест градът привлича, а не губи население. Тенденциите сочат, че сред най-големите “донори” на работна ръка за Пловдив е регионът на Смолян.  

В същото време и в Пловдив, както редица области, проблемът с недостига на работна ръка в някои сектори става все по-остър. Около 1/3 от промишлените предприятия изтъкват липсата на хора като основна спирачка за разрастване, а над 70% от малките и средните предприятия сочат недостига на хора като най-голяма пречка за бизнеса си.  

По отношение на образованието Пловдив попада в общата схема и тенденцията за постоянно влошаване на индикаторите за обхват и качество. Дялът на отпадналите от основно и средно образование вече достига 2,8% средно за страната, което е най-високото ниво от 2006 г. насам. Средният успех на матурите по български език и литература през 2016 г. е най-ниският от въвеждането им. На този фон пловдивските ученици се нареждат на трето място по успех със средна оценка Добър 4,30. 

Глобалният извод на ИПИ е, че като цяло България е преодоляла последиците от икономическата криза, но само заради по-бързото развитие на 9 области, като Пловдивска е на трета позиция, след столичните София-град и област. В София се произвеждат около 40% от БВП на България, а по този показател Пловдив се нарежда на четвърта позиция. В повечето области БВП на човек е между 20 и 40% от средното за ЕС. По този показател само София, Стара Загора и Варна надхвърлят средното за страната ниво, докато останалите, включително и Пловдив, изостават.