Продажбата на активите на ЧЕЗ няма отношение към цената на електроенергията, затова няма никакво основание да се счита, че цената ще бъде увеличена, коментира във Велико Търново председателят на КЕВР Иван Иванов. По думите му подобни изявления от някои говорители и политици са чиста манипулация.
Той подчерта, че акциите са на енергийни дружества в състава на ЧЕЗ АД, които не произвеждат електроенергия, а извършват мрежови услуги по разпределение и снабдяване.
 

КЕВР може да предприеме действия при нефинализирана сделка тогава, когато продавачът предлага за пазара само обособена част от енергийно дружество като материални активи. Когато става дума за продажби на акции, те като финансов инструмент не се контролират и регулират от комисията, уточни Иванов.
 
Той посочи, че от многократните изявления на Гинка Върбакова се разбира, че тя е наясно, че не може да получи разрешение за залагане на материални активи, затова е декларирала, че нейната фирма ще заложи единствено акциите на дружествата. За двете възможности КЕВР нито е сезиран, нито ще се произнесе, защото няма казус по който да се вземе отношение, подчерта председателят на КЕВР.
 
Той посочи, че ако бъде осъществена сделката и тогава бъдат нарушени условията на лицензиите, комисията ще пристъпи към административно-наказателни разпоредби с налагане на глоби до 3 млн. лева.  Ако бъдат приети промените в закона за енергетиката, които са в ход, КЕВР ще има допълнителна възможност да санкционира големите дружества с глоби до 10% от оборота за предшестващата финансова година, а крайната мярка е отнемане на лиценза, в случай на заплаха на енергийната сигурност.
 
Председателят на КЕВР беше категоричен, че към момента няма притеснения за енергийната независимост на страната и за качеството на обслужването.

Във Велико Търново КЕВР е домакин на среща на регулаторите на България, Македония, Гърция, Сърбия и Черна гора по въпроси на газовата свързаност в региона и перспективите за обединение на пазарите за електроенергия в Югоизточна Европа.