Образователното министерство е готово с проектозакона за предучилищно и училищно образование. Той бе представен от просветния министър Сергей Игнатов в присъствието на учители и директори на училища, участвали в неговото изработване. Министър Игнатов подчерта, че този проект е един ангажимент, поет преди три години, и сега поема по пътя на съгласувателната процедура, за да тръгне към Министерски съвет, а оттам - към парламента.
В новия закон е описана новата образователна структура. Предучилищното образование е за децата от 3 до 7 години включително. Четиригодишните деца задължително ще посещават детска градина от 2016 - 2017 година. Дава се право на децата на двегодишна възраст да ходят на детска градина, поясни заместничката на Игнатов - Милена Дамянова.<br /> <br /> Тя представи основните нови моменти и по отношение на училищното образование Децата ще влизат в първи клас на 7 години или от 6, но по решение на родителите. Началото на учебната година остава на 15 септември.<br /> <br /> Запазва се и досегашното разграничаване на отделните училища - на държавни, общински и частни. В зависимост от степента на образование, освен начални и основни училища и гимназии, се предвижда създаването на обединени училища от първи до 10 клас.<br /> <br /> Един от новите моменти в този законопроект е поставянето на образоването от гледна точка на развитието на компетентност с цел повишаване грамотността и пригодността към пазара на труда; предефиниране на видовете училищна подготовка; автономия на училищата при разработване на учебни програми; неформално обучение и информално обучение.<br /> <br /> Въвежда се и нов подход за оценка на учениците - качествени оценки за учениците от първи до трети клас; без повтаряне на класа до 4 клас; оценка на индивидуалните постижения на всеки ученик.<br /> <br /> Специалистите от образователното министерство са допуснали и условно преминаване, но само за ученици от 5 клас да продължат в 6-и, ако имат оценка слаб 2 по един предмет. Необходимо условие е по всички останали предмети да имат минимум 4. <br />