Аномалиите, свързани с климатичните промени на Земята, ще зачестяват. Едни от тях са горещите вълни, които застигнаха Европа и рязко повишиха живака и у нас. Очаква се те да стават още по-интензивни с нарастването на глобалните температури, пише "Труд".

Това прогнозира експертът по температурни аномалии Фрея Вамборг от Службата за изменения на климата в рамките на програма “Коперник” (C3S) по повод данните, че юли е бил най-горещият месец, откакто се води статистика.

Наблюденията са именно от “Коперник”. Наричат водещата програма на Европейския съюз още “Очите на Европа върху Земята”. Тя е инструмент за мониторинг на атмосферата, хидросферата и земната повърхност с цел подобряване на живота на гражданите и тяхната сигурност. Програмата се изпълнява с помощта на група спътници на ЕС, наречени “Sentinel”, които предоставят данни за планетата ни от космоса.

Според последния доклад на Междуправителствената експертна група по климатичните промени (IPCC), горещите вълнє вероятно вече са се увеличили в някои части на света, уточни Вамборг.

По думите й фактът, че юли е бил най-топлият дори и само с 0,004 градуса по Целзий спрямо предишния рекордьор – юли 2016, е показателен за това, че ще продължим да наблюдаваме глобално затопляне в дългосрочен план, ако продължим да отделяме парникови газове.

“Трябва да се подчертае, че двата най-топли месеца юли в историята са се случили само през последните четири години, е един от начините да напомним на хората, че глобалните температури явно са се повишили от прединдустриалната ера: не само тези два месеца бяха топли, но и месеци, години и десетилетия и пред тях”, казва климатологът.

Дългосрочните тенденции сочат, че основният двигател за повишаването на средните температури са именно парниковите газове, причинени от човека. “Има и други фактори. Те включват количество слънчева радиация, вулканични изригвания или естествени аерозоли (напр. прах, дим от горски пожари), но също така и други човешки фактори, като причинени от нас аерозоли.

Има и фактори в самата климатична система, където всички компоненти – океан, земя, атмосфера и т.н. – взаимодействат и влияят. Един такъв пример са събитията от климатичния феномен Ел Ниньо”, посочи Вамборг.