С месец и половина по-рано да започне изплащането на директната подкрепа по схемата за единно плащане на площ за 2009 г. Това реши Управителният комитет за директни плащания към Европейската комисия, с активното участие на българската делегация, съобщиха от земеделското министерство.
Заседанието на комитета беше на 17 юни 2009 г. в Брюксел. Плащанията до момента се извършваха в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Само за тази година изплащането на средства по линия на директните плащания ще започне от 16 октомври 2009 г., а не от 1 декември. Тази мярка е наложителна с цел да се подпомогнат земеделските стопани за преодоляване на сериозните трудности през тази година в резултат на високите разходи за производство и ниските цени на земеделската продукция, обясняват от ведомството. <br /> Плащането от 16 октомври т.г. ще е до 70% от размера на подкрепата по заявленията за подпомагане по СЕПП за 2009 г. и ще може да се извършва само след окончателното приключване на проверките на условията за допустимост. След 1 декември 2009 г. земеделски стопани ще получат пълният размер на подкрепата. /БЛИЦ