Екипът на "Овергаз" рециклира 3,8 тона хартия от началото на 2011 година и така спаси от изсичане повече от 60 дървета, които поглъщат годишно около 400 килограма въглероден диоксид и произвеждат над 7 000 килограма кислород, съобщиха от компанията.
Рециклираните от екипа на компанията хартиени, стъклени, пластмасови и метални отпадъци помогнаха да се използват по-ефективно природните ресурси и да се предотврати замърсяването на околната среда. <br /> <br /> От началото на инициативата за разделно събиране на отпадъци през 2007-ма вече бяха предадени над 26 тона хартия - само един тон спестява близо 4000 киловатчаса енергия и около 26 кубически метра вода.<br /> <br /> От началото на 2011 година всеки един от служителите на &quot;Овергаз&quot; е намалил употребата на хартия средно със 17% в сравнение със същия период на 2010 година и с 29% спрямо 2009 година. Събраните и предадени за рециклиране количества също са намалели със 650 килограма, сравнено с предходната година. <br /> <br /> Положителният ефект от тази важна инициатива е резултат от отговорното отношение на работещите в Овергаз към заобикалящата ги природа. Затова екипът на компанията призовава всички да прилагат тези малки жестове и извън работното си място, като привличат приятели и семейства, защото чистата околна среда е важна, както за нас днес, така и за бъдещите поколения./БЛИЦ<br /> <br />